×

Afgørelser fra Styrelsen for Patientklager

Styrelsen for Patientklager offentliggør de afgørelser, der har principiel karakter. Disse sager vil blive offentliggjort i anonymiseret form. Afgørelserne er valgt, fordi de belyser Styrelsen for Patientklagers praksis på det tidspunkt, de blev offentliggjort.

Ældre afgørelser

Vi fjerner ikke ældre afgørelser. Det betyder, der kan være enkelte afgørelser, som ikke udtrykker styrelsens praksis i dag.