×

Klag over behandlingsstedet eller sundhedspersonen

Hvis du ønsker at klage, har du mulighed for at vælge mellem at klage over forløbet eller en konkret sundhedsperson.

Læs mere om dine klagemuligheder

Hvis der er klaget over dig

Som indklaget i en sag får du mulighed for, men har ikke pligt til, at udtale dig til sagen.

Hvis klagen retter sig mod behandlingsstedet, er det kun ledelsen, der kan udtale sig.

 

Læs mere om hvad du kan gøre og dine rettigheder

Klag over anvendelsen af tvang

Du har mulighed for at klage over beslutningen om anvendelse af tvang, hvis du mener, at betingelserne for det ikke er blevet overholdt.

Læs mere om klag over anvendelsen af tvang

Dialog

Du har i visse situationer mulighed for en dialog med regionen om en klage over behandling, som er betalt af regionen – fx hos din egen læge eller på et sygehus.

Ved dialog kan du fortælle om din oplevelse af behandlingen.

Læs mere om dialog

Klag over mad, opførsel, rengøring m.m.

Du kan klage over regionens eller kommunens serviceniveau fx personalets opførsel, arbejdets tilrettelæggelse, lokaleforhold, mad og rengøring.

Du skal klage til den region eller kommune, du er utilfreds med.

Læs mere om serviceklager

Snak med en patientvejleder

En patientvejleder kan vejlede dig om dine klagemuligheder og patientrettigheder.

Du kan henvende dig på dit regionale patientkontor for at få vejledning.

Læs mere om regionernes patientvejledere

Jeg ønsker erstatning

Du søger erstatning hos Patienterstatningen.

Har du fået afslag på erstatning eller fik du ikke den erstatning du mener du er berettiget?

Læs mere om Ankenævnet for Patienterstatningen

Undgå at problemet/fejlen sker igen

Skal sundhedsvæsenet lære af problemer og fejl? Du har to muligheder.

Du kan indgive en bekymringshenvendelse og/eller rapportere om utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Seneste nyheder

Abonner på nyheder

Tak for din tilmelding

Vi har sendt dig en e-mail med et link, som du skal klikke på for at bekræfte din tilmelding til vores nyhedsabonnement.

waitingImg