×

Domme

Når Ankenævnet for Patienterstatningen har afgjort din sag, er der ikke flere klagemuligheder i det administrative system. Du kan dog få prøvet afgørelsen ved domstolene. Det sker ved, at du indgiver en stævning ved retten – normalt i samarbejde med en advokat.

Du skal senest indgive stævning seks måneder efter, at du har modtaget afgørelsen fra Ankenævnet for Patienterstatningen. Her kan du se de domme, der er afsagt på området. Der bliver hvert år afsagt cirka 70 domme på området.

 • Esbjerg 20/3-2019

  Operationen af patient som følge af en sprungen akillessene var velindiceret. Patientens skade i form af læsion af nervus suralis og infektion var ikke tilstrækkelig sjælden og alvorlig til at udløse erstatning i medfør af klage- og erstatningslovens § 20, stk. 1, nr. 4.

 • Aarhus 13/3-2019

  Patient fik ikke behandlet sin klage over Patienterstatningens afgørelse, da klagen til anke-nævnet var indgivet for sent.

 • Næstved 7/3-2019

  Nu afdød patients ægtefælles eventuelle krav på erstatning for tab af forsørger var forældet efter den 3-årige forældelsesfrist. Patienten havde eller burde have haft kendskab til, at Methotrexat kunne være årsagen til hans lungelidelse i maj 2013. Ægtefællen anmeldte først skaden til Patienterstatningen i juni 2016. Ankenævnet for Patienterstatning blev frifundet.

 • Glostrup 7/3-2019

  Et længerevarende og komplikationsrigt operationsforløb, der vedrørte en implantation af en ICD-enhed hos en patient, blev ikke anset som en erstatningsberettigende skade i medfør af klage- og erstatningslovens § 20, stk. 1, nr. 4, uagtet at behandlingsforløbet medførte psykiske gener hos patienten.

 • Randers 5/3-2019

  Patient fik ikke behandlet sin klage over Patienterstatningens afgørelse, da klagen til ankenævnet var indgivet for sent.

 • Esbjerg 27/2-2019

  En patient fik ikke anerkendt komplikation i form af følger efter hul i sammensyning (anastomoselækage) efter operation i maven, da operationen var udført som en erfaren specialist ville have gjort, og skaden ikke gik ud over, hvad patienten med rimelighed måtte tåle.

 • Aarhus 4/1-2019

  Patient havde ikke ret til yderligere erstatning end allerede tilkendt for den anerkendte behandlingsskade i form af følger efter løsning af hofteprotese.

 • Svendborg 2/1-2019

  En patient fik ikke medhold i, at der var sket en behandlingsskade efter undersøgelse på tre behandlingssteder. Ankenævnet havde vurderet, at årsagen til patientens gener var en fremadskridende degenerativ ryglidelse og ikke hverken manglende diagnosticering eller behandling.