×

Databeskyttelse

4. juni 2018

Vi behandler personoplysninger som led i styrelsens myndighedsopgaver og som arbejdsgiver. Når vi behandler oplysninger om dig, skal vi overholde reglerne i databeskyttelsesreglerne og anden lovgivning.

Hvad er dine rettigheder?

Databeskyttelsesreglerne indeholder en række rettigheder, som du kan påberåbe dig over for Styrelsen for Patientklager.

Du skal dog være opmærksom på, at der i visse tilfælde kan være undtagelser til rettighederne, fordi styrelsen er en offentlig myndighed, der i mange tilfælde er forpligtet til at behandle oplysningerne efter anden lovgivning.

Dine rettigheder

Som registreret har du blandt andet følgende rettigheder:

Ret til indsigt

Du har ret til at se de personoplysninger, styrelsen behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet.

Du har også følgende rettigheder, der imidlertid ofte vil være begrænset af styrelsens forpligtelser efter anden lovgivning.

Ret til at blive orienteret

Styrelsen skal i en række tilfælde give dig besked, når vi oplysninger om dig. Pligten til orientering gælder ikke, når vi er blevet pålagt ved lov at behandle dine data. Du kan se en oversigt over, hvilke oplysninger styrelsen behandler til hvilke formål.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

Ret til sletning eller "retten til at blive glemt" 

Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt.

Ret til ikke-automatisk afgørelse

Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.

Sådan bruger du dine rettigheder

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du skrive en digital post til os via Borger.dk. Dermed kan vi sikre os, at du er den, du siger, du er. Af sikkerhedsmæssige årsager skal det ske på denne måde.

Skriv så konkret som mulig, hvad du ønsker at få oplyst.

Så lang er sagsbehandlingstiden

Vi skal besvare din henvendelse inden for fire uger, og vi bestræber os altid på at have et fyldestgørende og endeligt svar på din henvendelse på det tidspunkt. I enkelte tilfælde kan det tage længere tid. Er det tilfældet, vil vi inden for fire uger altid oplyse dig om, hvornår du så kan forvente svar.

Der skal være rimelige mellemrum mellem dine henvendelser.

Så gammel skal du være

Fra du er 15 år, kan du selv henvende dig uden dine forældres accept.

Vi har mulighed for at opkræve et gebyr for din henvendelse eller nægte at besvare den, hvis vi oplever gentagne henvendelser fra dig, og hvis vi vurderer, at dine henvendelser er åbenbart grundløse eller overdrevne.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om den registreredes rettigheder.

Sådan kontakter du os

Vi er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan ringe eller skrive til os via nedenstående kontaktinformationer.

Styrelsen for Patientklager
Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N
Tlf. 7233 0500 (kl. 10:00-14:00)
stpk@stpk.dk
www.stpk.dk


Skriver du fra en myndighed, kan vores e-mailadresse stpk@stpk.dk modtage Sikker Mail, dvs. mail som er krypteret og signeret vha. den offentlige Sikker Mail-løsning og myndighedens certifikat. Send Digital Post sikkert (Kræver NemID-login)

Du har endvidere mulighed for at kontakte Helle Ginnerup-Nielsen, der som fælles databeskyttelsesrådgiver for Sundheds- og Ældreministeriets koncern rådgiver om og overvåger databeskyttelsesområdet i Sundheds- og Ældreministeriets departement og institutioner, herunder Styrelsen for Patientklager. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes via e-mail til databeskyttelse@sum.dk eller på tlf. 72 26 90 00.

Sundheds- og Ældreministeriets departement er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, der foretages af den koncernfælles databeskyttelsesrådgiver. Du kan læse mere om departementets behandling af personoplysninger her: https://sum.dk/Ministeriet/Databeskyttelse/Personoplysninger.aspx..

Såfremt du har brug for at sende fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefaler via, at du kontakter databeskyttelsesrådgiveren via en sikker løsning. For yderligere vejledning herom se: https://www.sum.dk/Ministeriet/Kontakt-os2.aspx