×

Oplysninger om dig

30. januar 2020, Opdateret 30. januar 2020

Vi modtager i forbindelse med behandlingen af klagesagen oplysninger om dig. Oplysninger kan komme fra klageskemaet, klager har sendt til os. De kan også komme fra det sted, hvor behandlingen er sket. Oplysningerne om dig er typisk dit navn, cpr-nummer, autorisations ID, adresse og stillingsbetegnelse.

Dine rettigheder efter databeskyttelsesloven i forbindelse med vores sagsbehandling

  • Du har ret til at få at vide, at vi har samlet oplysninger om dig i vores it-system.
  • Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har samlet og brugt i vores sagsbehandling, og du har ret til at se oplysningerne.
  • Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du fx mener, de er forkerte eller giver et forkert indtryk.

Læs om dine rettigheder, og hvad vi bruger dine oplysninger til.