Statistik

På denne side har vi samlet statistiske oplysninger om klage- og ankesager.

Nederst finder du tidligere offentliggjorte statistiske rapporter.  

 

 

Statistik for klagesager

Klik på pilen til højre i den grå bjælke nedenfor ("Åbn i fuldskærmstilstand") for at forstørre billedet og se statistiske oplysninger om klagesager. 

Du kan bl.a. se: 

  • Modtagne klagesager pr. år/sagstype/myndighed (kommune, region, stat)
  • Afsluttede klagesager pr. år/sagstype/myndighed (kommune, region, stat)
  • Udfald af afgørelser pr. år/sagstype/myndighed (kommune, region, stat)
  • Udvikling i gennemsnitlig sagsbehandlingstid

Du kan filtrere din søgning i boksene til venstre. 

Klik på "Esc" for at komme tilbage til denne side. Statistik for ankesager

Klik på pilen til højre i den grå bjælke nedenfor ("Åbn i fuldskærmstilstand") for at forstørre billedet og se forskellige statistiske oplysninger om ankesager.  

 Du kan blandt andet se:

  • modtagne sager pr. sagstype/myndighed
  • afsluttede sager pr. sagstype/myndighed 
  • udviklingen i gennemsnitlig sagsbehandlingtid
  • ændringsprocent

Du kan filtrere din søgning i boksene til venstre.

Klik på "Esc" for at komme tilbage til denne side. Tidligere statistiske oplysninger

Patientombuddet og Styrelsen for Patientsikkerhed behandlede patientklager indtil medio 2018, hvor Styrelsen for Patientklager blev oprettet. 

Nedenfor finder du tidligere publikationer med oplysninger om bl.a. modtagne og behandlede klagesager, sagsbehandlingstider mm. 

Styrelsen for Patientklager