STPK i tal

På denne side har vi samlet oplysninger om sagsbehandlingstider, antal sager, afgørelser mm.

 

 

 

Aktuelle sagsbehandlingstider

KLAGESAGER

 

GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID
(sager afgjort i 1-3. kvartal 2021)

Klager over sundhedsfaglig behandling
(Fx undersøgelse, diagnose, behandling, journalføring mm.)

14,4 måneder

Klager over konkrete sundhedspersoner
(Disciplinærnævnssager)

16,5 måneder

Klager over brud på patientrettigheder
(Fx frit sygehusvalg, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse)

8,5 måneder

ANKESAGER

 

Klager over en afgørelse fra Patienterstatningen

4,9 måneder

Klager over afgørelser fra det Psykiatriske Patientklagenævn

5,7 måneder

 

2015-2020

Klik på linket nedenfor for statistik for 2015-2020 om bl.a.: 

  • nye og verserende klage- og erstatningsankesager
  • afsluttede klage- og erstatningsankesager
  • sagsbehandlingstider for klage- og erstatningsankesager


Download STPK I TAL 2015-2020

Tidligere statistiske oplysninger

Patientombuddet og Styrelsen for Patientsikkerhed behandlede patientklager indtil medio 2018, hvor Styrelsen for Patientklager blev oprettet. 

Nedenfor finder du tidligere publikationer med oplysninger om bl.a. modtagne og behandlede klagesager, sagsbehandlingstider mm.