Årsrapport 2021: Historisk mange afgørelser

Aldrig før er så mange sager blevet afsluttet på et enkelt år. I alt fik næste 14.000 borgere en afslutning på deres sag i 2021. Det viser årsrapporten 2021 fra Styrelsen for Patientklager, der netop er udgivet.

”Antallet af uafgjorte sager voksede i perioden 2018-2021 i forlængelse af udflytningen fra København til Aarhus og coronapandemien. Ved slutningen af 2021 var status dog, at vi var kommet meget lang i forhold til at indhente dette efterslæb,” siger direktør Lizzi K. Jakobsen og tilføjer:

”Det betyder, at vi til sommer når vores mål på en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 9 måneder for behandlingsklager. Allerede her i marts 2022 er den faldet til 10 måneder i gennemsnit, så vi er allerede tæt på.”  

Flere klager

Samtidig viser årsrapporten, at styrelsen har modtaget 8 procent flere klager i 2021 i forhold til 2020. Dermed fortsætter de senere års tendens til stigning i antallet af modtagne klager. I alt modtog styrelsen 10.873 klager i 2021. Det tilsvarende tal var i 2017 6.579.

Også antallet af modtagene erstatningsankesager stiger. Her er stigningen på 11 procent fra 2020 til 2021.

Turbo på digitalisering

Lizzi K. Jakobsen fremhæver styrelsens digitaliseringsindsats i 2021:

”Vi er ikke kun lykkedes med at afgøre mange sager. Vi har også arbejdet intensivt med at øge den digitale understøttelse af klageprocessen. Vi har blandt andet øget brugervenligheden for borgerne på vores nye hjemmeside og med nye digitale klageskemaer. For sygehusene er det nu blevet lettere for alle regioner at overføre billeddiagnostisk materiale til klagesagsbehandlingen. Endelig er flere manuelle processer i styrelsen blevet automatiserede, så sagsbehandlerne får frigivet tid til andre opgaver. Så der er mange grunde til at være stolt af årets resultater,” afslutter hun.

Læs mere

I årsrapporten kan du også læse om regnskabet, de økonomiske resultater for 2021 og forventningerne til 2022.

Læs årsrapporten her