COVID-19-opgaver i styrelsen

Styrelsen for Patientklager er en del af Sundheds- og Ældreministeriet. Cirka 100 af vores medarbejdere indgår derfor i øjeblikket i det ekstraordinære COVID-19-beredskab. Det betyder, at de hjælper borgere med bl.a. smitteopsporing og testhenvisninger, og at de midlertidigt er fritaget fra deres ordinære opgaver i styrelsen.

Der er derfor i øjeblikket forlængede svartider på henvendelser til os. Du bedes sende din mail til vores hovedpostkasse stpk@stpk.dk, hvis du får et autosvar fra en af vores medarbejdere, fordi de indgår i COVID-19-beredskabet.

Styrelsens bidrag til COVID-19-beredskabet vil for nogle borgere og indklagede betyde forlængede sagsbehandlingstider.

Vi beklager de gener, ovenstående måtte medføre.