COVID-19 påvirker afholdelse af dialogsamtaler

Corona-pandemien påvirker i øjeblikket store dele af det danske sundhedsvæsen. Situationen påvirker desværre også muligheden for dialogsamtale med regionen for de patienter og/eller pårørende, der har indsendt en klage og samtidig ønsket dialog.

Regionerne og Styrelsen for Patientklager (STPK) har aftalt, at STPK foreløbigt til og med den 30. april 2020 ikke fremsender klagesager, hvor en patient eller pårørende har ønsket dialog, til regionerne.

Denne aftale er lavet for at undgå at belaste sundhedsvæsenet i den aktuelle situation, hvor der er stort pres på store dele af sundhedsvæsenet.

Har du fået brev om dialog?

For dig, der har modtaget brev fra os om, at vi har sendt dit ønske om dialog til regionen:

Regeringen har besluttet, at regionerne ind til den 1. juli 2020 er fritaget fra kravet om indkaldelse til dialogsamtale inden for fire uger efter, at STPK har fremsendt klagen til regionen.

Læs mere om fritagelsen i ”Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)”

Du skal kontakte regionen, hvis du har spørgsmål om, hvornår dialogsamtalen forventes afholdt.