”Det er vigtigt at sikre det høje faglige niveau i Danmark”

Sven Riber er som tandlægefaglig sagkyndig med til at sikre retssikkerheden for både patienten og tandlægen. Samtidig gavner bijobbet ham i hans arbejde som privatpraktiserende tandlæge.

Før Sven Riber blev sagkyndig hos Styrelsen for Patientklager, var han besigtigelsestandlæge, og det var derigennem, han blev bekendt med muligheden for at blive sagkyndig. 

”Vi har jo en meget høj faglig standard af tandlæger i Danmark, og grunden, til at jeg valgte at blive sagkyndig, var for at sikre det høje niveau. Der vil jo altid være nogle tandlæger imellem, der ikke lever op til det kodeks, som man bør efterleve, og så synes jeg, at det er en unik mulighed, at patienterne kan komme med en klage – berettiget eller ikke berettiget – og få prøvet en anden instans” forklarer Sven Riber.

Retssikkerhed for alle

Det er vigtigt, at der kommer andre øjne på en sag, fordi det muliggør en undersøgelse af, hvorvidt det udførte arbejde er inden for normen for almindelig anerkendt faglig standard:

”Jeg synes, det er vigtigt, at der er en retssikkerhed for patienten, men der er jo også en indbygget retssikkerhed for tandlægen. Det gælder begge veje. Det kan godt være, at patienten synes, at der er lavet noget helt galt, og så er det jo også rart for tandlægen, at der kommer nogle andre øjne på, der kan afgøre, hvorvidt det er lavet rigtigt” siger Sven.

At sikre retssikkerheden er derfor også en af Svens vigtigste opgaver som sagkyndig.

”Jeg synes, det gælder begge veje. Det er ikke kun patienterne, det er også tandlægerne, der har lavet arbejdet, som har en retssikkerhed for at få at vide, hvis det, de har lavet, faktisk er fint nok” fortsætter Sven.

Vigtigt at have erfaring

Sven Riber har været tandlægesagkyndig i 1½ år, og ifølge ham, kræver det en vis erfaring at blive sagkyndig. Styrelsen for Patientklager modtager forskellige klager over tandbehandlinger, og derfor er det vigtigt, at den sagkyndige har kendskab til hele det odontologiske felt:

”Jeg synes, det kræver noget indsigt i forskellige behandlinger. Man skal faktisk vide noget om det hele. Der er enkelte ting, som kan være svære for en almindelig privatpraktiserende tandlæge at tage stilling til, hvis der f.eks. har været gjort store tandreguleringsbehandlinger. De er svære og udfordrende at gå til, og derfor kræver det noget erfaring og faglig ballast” siger Sven.

Ud over erfaring kræver det også tid at være sagkyndig. Den sagkyndige skal sætte sig grundigt ind i sagen og undersøge, hvad der helt specifikt klages over.

”Klagen skal vurderes sammen den journal, den indklagede tandlæge har ført. Har den har været god nok? Hvad der er skrevet eller måske ikke skrevet? Det tager også tid at læse materialet igennem og danne sig et overblik over det. Det er vigtigt, at man sørger for at få alle detaljerne med, så afgørelsen er korrekt, da den jo ikke kan påklages. Det er min opgave at sørge for, at juristen har det bedst mulige grundlag for at skrive sin afgørelse” forklarer Sven.

Sven vurderer, at han i gennemsnittet bruger to til fire timer om ugen på arbejdet som sagkyndig. En enkelt sag tager typisk mellem tre og syv timer.

”Fordelen er jo, at jeg kan tilrettelægge mine timer, så det passer med mit fuldtidsjob ved siden af. Så jeg bruger oftest mine aftener og weekender på mit sagkyndigarbejde” siger Sven.

Fagligt berigende

Tandlægernes journalføring har ændret sig i forhold til for 10 år siden, og den er blevet mere omfangsrig og dermed også tidskrævende.

”Jeg synes, det er spændende at se, hvad andre tandlæger laver, og hvordan de fører journalen.  Jeg, som sagkyndig, lærer altså af at sidde og læse andres journalføringer igennem, og det gavner mig i mit professionelle virke” siger Sven.

Sven afslutter med at råde potentielt fremtidige sagkyndige til at melde sig på baggrund af en oprigtig interesse:

”Jeg synes, det er spændende og fagligt givende at være sagkyndig, og jeg betragter det lidt som et fagligt ombud. Man skal ikke gøre det for pengene. Jeg kunne tjene væsentligt mere, hvis jeg brugte tiden på mit almindelige arbejde. Men det skal være fordi, man har interesse for det. Det skal gøres med hjertet, og fordi man synes, at man kan bidrage” afslutter Sven.

 

 

  • Uddannelse: Tandlæge, cand.odont.
  • Primære job: Privatpraktiserende tandlæge
  • Bopæl: Snekkersten