Lydfiler fra lægevagten i Region Syddanmark

STPK blev ultimo februar 2021 gjort opmærksom på, at Region Syddanmark bevidst scrambler lydfiler fra Lægevagten. Det betyder, at man kan høre, hvad der bliver sagt, men kvaliteten af lyden forringes.

Umiddelbart herefter bad STPK regionen om fremover at fremsende de originale lydfiler, det vil sige uden forringelse af lyden af samtalen, når styrelsen beder om materiale til brug for den videre sagsbehandlingen.

Region Syddanmark oplyste medio marts 2021 via en pressemeddelelse på deres hjemmeside, at regionen øjeblikkeligt vil ophøre med scrambling af lydfiler fra lægevagten.

Lydfiler i verserende

Styrelsen for Patientklager er i forbindelse med research til en dokumentarudsendelse blevet gjort bekendt med, at en lydekspert angiveligt har kunnet kortlægge nye og centrale oplysninger i en sag med scramblede lydfil fra Region Syddanmark.

”Vi har indtil nu vurderet, at vi godt kunne høre, hvad der blev sagt på filerne, selvom kvaliteten af lyden var forringet. Men som uvildig myndighed kan vi selvfølgelig ikke sidde det overhørig, hvis det viser sig, at nogle af de originale lydfiler indeholder om nye og centrale oplysninger” siger direktør Lizzi Krarup Jakobsen.

På baggrund af de nye oplysninger har styrelsen derfor besluttet at indhente originale lydfiler i verserende sager, hvor der indgår lydfiler fra lægevagten i Region Syddanmark.

”Der må selvfølgelig ikke være tvivl om, at styrelsens vigtigste opgave er at værne om retssikkerheden i sundhedsvæsnet siger Lizzi Krarup Jakobsen, og tilføjer:

”Det er fortsat vores klare vurdering, at vi ikke har haft sager, hvor kvaliteten af lydfilerne har været udslagsgivende for selve afgørelsen.”

Styrelsen for Patientklager følger altid god forvaltningskik og laver en konkret og individuel vurdering af materialet i hver enkelt sag, herunder om det er tilstrækkeligt til, at en sagkyndig konsulent kan vurdere sagen og der kan træffes en afgørelse i sagen.

Afgjorte sager

Styrelsen for Patientklager vil også – så vidt det er muligt – indhente originale lydfiler i de sager, som allerede er afgjort.

”Herefter vil vi kunne vurdere, om indholdet af de originale lydfiler giver os grundlag for at genoptage sager,” siger Lizzi Krarup Jakobsen.