Praksisændring: Forundersøgelse afbryder ikke frist for udvidet frit sygehusvalg

En patient, der henvises til et sygehus, har ret til at blive behandlet på et privathospital, hvis regionen ikke kan tilbyde behandling inden for 30 dage.

Styrelsen for Patientklager har hidtil set forundersøgelse, hvor patienten får information, giver informeret samtykke og bliver klargjort til behandling, som det tidspunkt, hvor fristen blev afbrudt.

Denne praksis ændres nu:

”Vi har på baggrund af nogle problemstillinger i en række sager revurderet vores forståelse af reglerne. Det betyder, at vi ikke fremover vil komme frem til, at fristen kan afbrydes ved forundersøgelsen, medmindre forundersøgelsen også har et egentligt behandlingsmæssigt indhold.”, siger juridisk chef Søren Enggaard Stidsen.

”Det betyder i praksis, at en patient har ret til at blive behandlet på et privathospital, selvom en forundersøgelse tilbydes inden for fristen, hvis det egentlige behandlingstilbud i form af eksempelvis en operation først tilbydes efter fristen”.

Genoptagelse

Styrelsen for Patientklager har ikke pligt til at genoptage tidligere afgørelser på området på eget initiativ.  Patienter kan dog anmode om genoptagelse af en afgjort sag.