Praksisændring: Manglende kapacitet må ikke være årsag til forsinket udredning

En patient, der henvises til udredning på et sygehus, har ret til at blive udredt inden for en måned, hvis det er fagligt muligt. Sygehuset skal lave en plan for udredningen inden for samme frist, hvis udredningen ikke kan finde sted til tiden.  

Ved overskridelse af fristen har Styrelsen for Patientklager indtil videre alene taget stilling til, om der var lavet en tilstrækkelig plan for udredningen.

Denne praksis ændres nu:

”Vi har på baggrund af nogle problemstillinger i en række sager revurderet reglerne. Det betyder, at vi fremadrettet ikke kun vil tage stilling til, om der var lavet en tilstrækkelig plan for udredningen, men også om overskridelsen skyldes faglige eller kapacitetsmæssige årsager,” siger kontorchef Søren E. Stidsen fra Jura og Rettigheder i Styrelsen for Patientklager.

Det er kun faglige årsager, der ifølge reglerne kan begrunde en overskridelse af fristen.

”Det betyder i praksis, at der vil være tale om en tilsidesættelse af patientens ret til hurtig udredning, hvis den forsinkede udredning skyldes manglende kapacitet på sygehuset,” siger Søren E. Stidsen.

Styrelsen vil nu sende breve ud til regionerne i de klagesager der allerede er oprettet på området og give regionerne mulighed for at komme med en ny udtalelse på baggrund af praksisændringen.

Styrelsen for Patientklager har ikke pligt til at genoptage tidligere afgørelser på området på eget initiativ.  Patienter kan dog anmode om genoptagelse af en afgjort sag.

 

Læs afgørelse

Styrelsen har offentliggjort en afgørelse, hvor den nye praksis er beskrevet.