Strategi 2025

Styrelsen for Patientklagers strategi for de kommende år sætter fokus på kvalitet, læring, tilgængelighed og arbejdsglæde.

Nedenfor kan du læse strategiens forord ved direktør Lizzi K. Jakobsen. Nederst kan du download styrelsens strategi.

 

Forord

Vi har et unikt patientklagesystem i Danmark.

For som patient skal du ikke igennem en dyr, opslidende og langstrakt retssag, hvis du er utilfreds med en behandling. Det skal du heller ikke som læge, tandlæge, sygeplejerske eller anden sundhedsperson, der - måske eller måske ikke - har begået en fejl. I Danmark bliver behandlingen ikke bedømt af eksperter i en retssal, men af en kollega fra samme speciale og ud fra normen på området.

Er det et perfekt system? Nej, det er det nok ikke.

For det er også et komplekst system med næsten lige så mange indgange og etager som et større dansk hospital.

Tilgængelighed

Vi skal gøre det lettere at finde ind og rundt. Det var på mange måder det enslydende budskab fra de forskellige hospitaler, faglige organisationer og patientrepræsentanter, som vi fra styrelsen besøgte i foråret 2022. Besøg, som netop havde til formål at få en temperaturmåling af deres syn på klagesystemet.

Jeg er helt enig. Selvfølgelig skal det være let at navigere i klagesystemet. For alle. Lige adgang til sundhed er et grundprincip i det danske sundhedsvæsen. Vi er en del af sundhedsvæsenet. Derfor gælder dette grundprincip selvsagt også for klagesystemet.

Åbenhed

Vi kan ikke guide vores brugere med røde, gule eller grønne ”følg mig”-linjer på gangene. Men vi kan sørge for en anden form for skiltning, der viser vej. Skiltning i form af uvildig vejledning, der sikrer en transparent proces og viden om konsekvenserne af en klage. For patienten og for sundhedspersonen eller behandlingsstedet involveret i en klage.

I dag får to ud af tre patienter ikke medhold i deres klage. Der er derfor risiko for, at mange vil opleve klageprocessen som spild af ressourcer.

Samtidig viser en undersøgelse fra 2022, at en ud af fire læger ofte bestiller fagligt ubegrundede scanninger eller undersøgelser. Alene af frygt for klager.

Det er også spild af ressourcer. Menneskeligt og økonomisk.

Klagesystemet må ikke spænde ben for effektivitet i en tid med få ressourcer.

Tværtimod. Vi vil gerne bidrage til et effektivt sundhedsvæsen, hvor frygt for klagesager ikke fører til defensiv medicin. Hvor vores kommunikation bidrager til tryghed og tillid. Og hvor åbenhed om klagesager fører til læring og udvikling.

Læring

Hvert år afgøres mange tusinde klagesager. Tilsammen giver de unik viden om hverdagen i sundhedsvæsenet. Intelligent brug af data har ført til læring i mange brancher. Det skal vi selvfølgelig også udnytte. Det er i alles interesse.

Vi skal i de kommende år fortsætte med at være garant for retssikkerheden i sundhedsvæsenet. Samtidig vil vi også arbejde for tilgængelighed, åbenhed og læring, så alle oplever et værdifuldt og konstruktivt klagesystem. 

På de næste sider kan du læse mere om vores konkrete fokusområder og projekter i de kommende år.

/Lizzi K. Jakobsen

 

Læs strategien her >