Det Rådgivende Praksisudvalg

Styrelsen for Patientklager mødes mindst to gange om året med Det Rådgivende Praksisudvalg. Det rådgiver bl.a. styrelsen om klagesager og læringen af sagerne.

Udvalget sammensættes af repræsentanter for patientorganisationer m.v., faglige organisationer på sundhedsområdet, regioner og kommuner efter sundhedsministerens nærmere bestemmelse.

Repræsenterede organisationer

Organisationer repræsenteret i Det Rådgivende Praksisudvalg:

 • Ansatte Tandlægers Organisation
 • Danske Fysioterapeuter
 • Danske Handicaporganisationer
 • Dansk Kiropraktor Forening
 • Danske Patienter
 • Danske Regioner
 • Dansk Sygeplejeråd
 • FOA – Fag Og Arbejde 
 • Forbrugerrådet Tænk
 • Jordemoderforeningen
 • Kommunernes Landsforening, KL
 • Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere, LKT
 • Lægeforeningen
 • Tandlægeforeningen
 • 3F – Fagligt Fælles Forbund’

Det Rådgivende Praksisudvalg er nedsat af Sundhedsministeren.

Referater