Love og regler

Relevante hjemmesider

Samtlige love, bekendtgørelser, cirkulærer osv. finder du på retsinformation.dk, som er det fælles statslige retsinformationssystem. 

Her kan du gratis søge i alle love og regler, der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser i Danmark. Både gældende og historiske love og regler er tilgængelige.

Alle nationale love og regler bliver annonceret i Lovtidende.

Du kan definere en søgning på baggrund af emneord, dokumenttype og/eller ressortområde (fx Sundheds- og Ældreministeriet), og så vil du modtage en e-mail, hver gang der bliver publiceret nye dokumenter i Lovtidende inden for dine søgekriterier.

Du finder høringer over lovforslag, bekendtgørelser mv. på Styrelsen for Patientklagers område på Høringsportalen, hvis de har generel interesse for offentligheden.