Klage over behandling af skadet tommelfinger

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for journalføringen af den behandling, som modtog den 2. juni 2011.

Sagsnummer:

12PU004

Offentliggørelsesdato:

15. januar 2014

Speciale:

Gynækologi og obstetrik, Psykiatri

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for journalføringen af den behandling, som modtog den 2. juni 2011.

Patientombuddet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Patientombuddet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på skadestuen, , den 2. juni 2011.

Det er anført, at var på skadestuen, idet hun var faldet og havde slået sin højre tommelfinger. På skadestuen fik hun taget et røntgenbillede, hvorefter det blev vurderet, at hun skulle have gips på, da hun havde fået en revne nede ved tommelfingeren. Det er videre anført, at blev informeret om at gå til egen læge efter fire uger for at få gipsen taget af. Det er endelig anført, at s egen læge foranledigede, at hun fik en kontroltid på sygehuset den 16. juni 2011, hvor man konstaterede, at tommelfingeren var gået ud af led og sad helt forkert. 

Begrundelse

Patientombuddet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 2. juni 2011 henvendte sig på skadestuen, , idet hun var faldet og havde slået sin tommelfinger og efterfølgende havde smerter i fingeren.

Den objektive undersøgelse viste, at tommelfingeren var hævet, og kunne kun bevæge den begrænset og med smerte. Der blev konstateret direkte og indirekte smerte svarende til leddet mellem håndrodsknogle og tommelfinger (MCP-leddet). Der var normale nerve- og karforhold. kunne bevæge tommelfingeren i leddet mellem de to knoglestykker i tommelfingeren (IP-leddet), men med smerte. Der blev taget et røntgenbillede af højre tommelfinger og højre håndled. Af røntgenbeskrivelsen fremgår det, at højre hånds 1. finger var gået af led ved faldet, og at selv havde sat fingeren på plads.

Af journalnotat for den 2. juni 2011 fremgår det ikke, hvilken behandling herefter modtog.

Af journalnotat fra røntgenkonference den 6. juni 2011 fremgår, at der ikke foreligger noget notat af det videre forløb med røntgen og behandling, efter overgik til en skadelæge. En sygeplejerske kunne dog oplyse, at der efterfølgende blev lagt gips, og aftalt videre kontrol på s nærmeste sygehus.

Ifølge klagen fra , blev det aftalt, at hun skulle tage kontakt til egen læge efter fire uger. har desuden anført, at der blev anlagt en forkert gipsbandage.

Det fremgår af journalnotatet af 6. juni 2011, at der formentlig blev anlagt en scaphoideumgips. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan belyse, hvilken gipsbandage der blev anvendt den 2. juni 2011, herunder om der blev anlagt en forkert gipsbandage.

Patientombuddet har således ikke efter de foreliggende oplysninger grundlag for at kritisere behandlingen på skadestuen, , den 2. juni 2011.

Patientombuddet kan oplyse, at det fremgår af bekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomheds § 21, stk. 1, at læger skal føre patientjournaler over deres virksomhed.

Patientombuddet kan videre oplyse, at det fremgår af bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 om blandt andre lægers patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) § 8, stk. 2, litra b, at oplysninger om den aktuelle behandling samt status ved udskrivelse skal journalføres. Af § 8, stk. 2, litra g, fremgår det, at den behandling der er iværksat samt hvilke materialer og lægemidler der er anvendt skal journalføres. Af § 8, stk. 2, litra m fremgår det, at der videre skal journalføres aftaler om kontrol og opfølgning.

Det er Patientombuddets vurdering, at det burde have været journalført, hvilken behandling modtog den 2. juni 2011, således at de efterfølgende sundhedspersoner kunne udføre en forsvarlig behandling.

Det er videre Patientombuddets vurdering, at det burde have været journalført, hvilke aftaler om kontrol der blev iværksat.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved journalføringen af den behandling modtog den 2. juni 2011.