Klage over mislykkede forsøg på anlæggelse af kanyle i forbindelse med CT-urografi

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog den 3. november 2010.

Sagsnummer:

12PU010

Offentliggørelsesdato:

15. januar 2014

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog den 3. november 2010.

Patientombuddet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Patientombuddet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på den 3. november 2010.

Klager har anført, at man forsøgte at lægge en kanyle i hendes venstre arm, men at det mislykkedes. Derefter forsøgte man at anlægge kanylen i højre arm, men fik meget stærke smerter i armen. Endelig er det anført, at man til sidst lagde kanylen i venstre hånd.

Begrundelse

Patientombuddet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 3. november 2010 fik foretaget en CT-urografi med intravenøst kontrastvæske.

Patientombuddet kan oplyse, at CT-urografi er en røntgenundersøgelse eller scanning, som i stigende grad anvendes til belysning af forholdene omkring urinvejene. Begrundelsen for udførelsen kan være infektion, sten, svulster m.v. Undersøgelsen foregår oftest således, at der udføres en oversigtsscanning, før kontrasten indsprøjtes, og efter kontrastindsprøjtning scannes patienten igen, således at man kan se nyrerne og de fraførende urinveje, det vil sige urinledere og blære.

Det fremgår af klagen, at man flere gange forsøgte at anlægge kanylen, men med stærke smerter til følge.

Patientombuddet kan oplyse, at anlæggelse af kanyle i en blodåre til brug for kontrastindsprøjtning oftest sker i armen/albuebøjningen eller på håndryggen, hvor der hos de fleste er synlige og let tilgængelige vener. Det kan, ikke sjældent, være nødvendigt at foretage mere end et indstik, idet det er af stor vigtighed at sikre, at kanylen ligger i venen før kontrastindsprøjtning.  Blodansamling i forbindelse med kanyleanlæggelse er således heller ikke ualmindeligt, og generne er oftest forbigående og består i lette smerter. Kontrasten er et jodholdigt kontraststof, som indgivet i en perifer vene, kort efter første scanning, udskilles via nyrerne. Herved kan nyrerne og de fraførende urinveje ses.

Det er Patientombuddets vurdering, at fik tilstrækkelig og relevant behandling den 3. november 2010. Patientombuddet har herved lagt vægt på, at det ofte kan være nødvendigt at fortage mere end et indstik for at sikre, at kanylen ligger rigtigt i en vene før kontrastindsprøjtning.

På den baggrund finder Patientombuddet, at den behandling, som fik på den 3. november 2010, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.