Klage over mislykkede forsøg ved anlæggelse af drop

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere , for den behandling, som modtog den 18. februar 2011.

Sagsnummer:

12PU011

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2014

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere <****>, for den behandling, som <****> modtog den 18. februar 2011.

Patientombuddet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Patientombuddet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på , den 18. februar 2011.

Det er hertil blandt andet anført, at skulle have lagt drop i venstre hånd, men der blev stukket forkert, og s hånd hævede meget. Det er videre oplyst, at der blev stukket forkert 2-3 gange i højre hånd, før droppet sad rigtigt.

Begrundelse

Patientombuddet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

blev den 18. februar 2011 indbragt på skadestuen grundet forgiftning ved indtagelse af cirka 30 tabletter Panodil.

Der blev i modtagelsen anlagt drop først i venstre og derefter ved flere forsøg i højre hånd.

Det fremgår af en udtalelse fra skadestuen på , at droppet blev anlagt for at opstarte behandling af Paracetamolforgiftning med NAC bolus og NAC drop.

Patientombuddet kan oplyse, at der ved Paracetamolforgiftning (forgiftning med Panodil/Pamol) kan opstå alvorlig beskadigelse af leveren. Beskadigelse af  leveren kan, om end sjældent, ske ved indtagelse af mindre end 10 – 15 g.

havde efter det oplyste indtaget 20 – 30 stk. tabletter. Patientombuddet kan oplyse, at dette svarer til 10 – 15 g Paracetamol.

Patientombuddet kan yderligere oplyse, at behandling af Paracetamolforgiftning sker ved indgift direkte i venen via et drop af en modgift i form af N-Acetylcystein opløst i en glukose opløsning. Der gives en indledende høj dosis af dette, en såkaldt NAC bolus, som gives over 15 minutter. Herefter gives en efterfølgende tilsvarende behandling med en mindre koncentreret opløsning over 20 – 36 timer afhængigt af, hvordan patienten reagerer på behandlingen.

Det fremgår videre af udtalelsen fra skadestuen på , at man vil stikke ad flere omgange. Det fremgår videre af udtalelsen, at det var skadestuens ønske at behandle på bedste faglige vis ved netop at opstarte den livsnødvendige NAC behandling straks ved ankomsten til skadestuen.

Patientombuddet kan oplyse, at det er almindelig kendt, at det i visse situationer kan være forbundet med vanskeligheder at få et drop placeret korrekt i en vene, hvilket er en forudsætning for at kunne indgive medicin og væske via dette.

Det er Patientombuddets vurdering, at fik en tilstrækkelig og relevant behandling på skadestuen, .

Patientombuddet har herved lagt vægt på, at befandt sig i en akut situation, og at det var nødvendigt at anlægge drop i venen for at behandle mod Paracetamolforgiftning. Patientombuddet har videre lagt vægt på, at det er almindelig kendt, at det kan være vanskeligt at anlægge et drop, og at det derfor var relevant at forsøge flere gange, indtil den nødvendige behandling kunne iværksættes.

På den baggrund finder Patientombuddet, at skadestuen, , har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 18. februar 2011.