Klage over manglende dosering af blodfortyndende medicin, Marevan

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere , for den behandling, som modtog den 28. oktober 2010.

Sagsnummer:

12PU013

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2014

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****>, for den behandling, som <****> modtog den 28. oktober 2010.

Patientombuddet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Patientombuddet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling af , i perioden fra den 27. til den 29. oktober 2010.

Klager har anført, at i oktober 2010 blev udskrevet fra sygehuset efter at have været indlagt med en blodprop i hjertet. Det er videre anført, at fik behandling med tabletter, Marevan, som blev doseret af . I perioden fra den 27. til den 29. oktober 2010 var der ikke doseret Marevan til . Endelig er det anført, at afgik ved døden den 16. november 2010.

Begrundelse

Patientombuddet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

blev i oktober 2010 udskrevet fra sygehuset efter at have været indlagt med en blodprop i hjertet. fik behandling med tabletter, Marevan, som blev doseret af .

Patientombuddet kan oplyse, at Marevan er blodfortyndende medicin, som anvendes til behandling af blodpropper.

Det fremgår af klagen, at en social- og sundhedshjælper nogle uger efter udskrivelsen kontaktede s datter og fortalte, at Marevan ikke var doseret. Hun havde om morgenen opdaget, at der ikke var doseret Marevan i medicinæskerne. Hun lagde medicinæsken frem og kom igen senere for at gøre rent. opdagede selv, at der manglede en pille, og social- og sundhedshjælperen kontaktede call-centeret, som sendte en social- og sundhedsassistent, som stod for doseringen, ud til . Social- og sundhedshjælperen kom igen til frokost og så, at der stadig ikke var doseret Marevan, hvorfor hun atter kontaktede call-centeret, som sendte den samme social- og sundhedsassistent ud til . Ifølge klager kiggede social- og sundhedsassistenten på medicinskemaet og sagde, at ikke skulle have Marevan, når hans INR var fin.

Patientombuddet kan oplyse, at INR-tal er en blodprøve, hvor man undersøger blodets evne til at koagulere.

Det fremgår videre af klagen, at den samme social- og sundhedshjælper kom igen efter middag og så, at der stadig manglede Marevan, hvorfor hun igen kontaktede call-centeret og bad om, at en sygeplejerske kom ud og fik orden på medicinen.

Det fremgår af journalen den 14. oktober 2010, at der var doseret medicin til 14 dage, herunder at der var doseret Marevan 1 tablet dagligt.

Det fremgår af journalen den 28. oktober 2010, at der var doseret medicin til 14 dage.

Det fremgår af journalen den 29. oktober 2010, at havde kontaktet call-centeret og fortalt, at der manglede 1 tablet Marevan om aftenen i alle æsker. Der blev aflagt besøg, og det viste sig, at der manglede daglig tablet Marevan. Ifølge skema skulle doseringen være 1 tablet dagligt, og der blev herefter doseret en tablet daglig Marevan.

Det fremgår af medicinskemaet, at der var ordineret Maravan tablet 2,5 mg 1 gang dagligt.

Det er Patientombuddets vurdering, at ikke fik tilstrækkelig behandling af , , idet der burde være doseret Marevan 1 tablet dagligt.

Patientombuddet har lagt vægt på, at det af journalen den 29. oktober 2010 fremgår, at Marevan ikke var doseret.

På den baggrund finder Patientombuddet, at den behandling, som modtog af , , den 28. oktober 2010 var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.