Klager over behandling i forbindelse med 2. gradsforbrænding

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 1 for den behandling, som modtog den 3. marts 2011.

Sagsnummer:

12PU022

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2014

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 1 for den behandling, som <****> modtog den 3. marts 2011.

Patientombuddet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Patientombuddet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på Sygehus 1 den 3. marts 2011.

var blevet skoldet på højre arm og højre side af kroppen. På skadestuen gav en sygeplejerske isposer på frem for at overbruse armen. Herefter blev overflyttet til Sygehus 2, og dette skete med taxa. Taxaen skulle hente to andre patienter på vejen. Det er anført, at burde være blevet transporteret i ambulance, så der var mulighed for at overbruse det skoldede område under kørslen.

Begrundelse

Patientombuddet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

Ved henvendelse på skadestuen den 3. marts 2011 havde 2. grads forbrændinger på forsiden af højre overarm og forsiden af underarmen efter at have fået kogende vand over sig. Der var desuden væskefyldte blærer (bullae). Herudover var der 1. gradsforbrændinger på bagsiden og indersiden af armen.

Begrundelse for afgørelsen

Behandling af forbrændinger

I skadestuen blev der skyllet, og bagefter blev der lagt forbinding. Forbindingen skulle blive på i 10 dage, og der skulle efterfølgende være kontrol ved egen læge.

Det fremgår af en udtalelse fra Sygehus 1, at man grundet ombygning i afdelingen ikke havde adgang til bruserum, og at man derfor fra sygeplejerskernes side valgte at pålægge is, da dette ville give en mere kontinuerlig køling på det forbrændte område. Alternativt skulle have skyllet armen ved en håndvask.

Patientombuddet kan oplyse, at ved forbrændinger skal det forbrændte område nedkøles så hurtigt som muligt med overbrusning af vand med en temperatur mellem 15 og 20 grader i 60 minutter, eller indtil patienten oplever en rimelig smertelindring.

Patientombuddet kan videre oplyse, at der ikke må lægges is på det forbrændte område, da det kan nedkøle området så meget, at skaderne forværres.

Det er på den baggrund Patientombuddets vurdering, at ikke fik en tilstrækkelig og relevant behandling af den 3. marts 2011.

Patientombuddet finder således, at den behandling, som modtog på Sygehus 1 den 3. marts 2011, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

 

Overflyttelse til Sygehus 2

Det fremgår af en udtalelse fra Sygehus 1, at der ikke var indikation for at overflytte med en ambulance, da gav udtryk for, at hun oplevede køling af det forbrændte område med isposerne.

Det fremgår af udtalelsen, at det var en prioritet hurtigst muligt at få flyttet , hvorfor der blev bestilt en siddende transport, hvor man kendte afhentningstidspunktet. Der var fejlagtigt ikke taget højde for, at der skulle hentes yderligere 2 patienter på turen til Sygehus 2.

Patientombuddet kan oplyse, at patienter med andengradsforbrændinger skal behandles hurtigt og kontinuerligt med overbrusning af vand og derfor skal transporteres i en ambulance.

Det er på den baggrund Patientombuddets vurdering, at ikke modtog tilstrækkelig og relevant behandling i forbindelse med overflytningen til Sygehus 2 den 3. marts 2011.

Patientombuddet finder således, at den behandling, modtog den 3. marts 2011 på Sygehus 1, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.