Klage over ikke tilstrækkelig behandling af patients skade på hoved efter fald

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog den 13. og den 14. december 2010.

Sagsnummer:

12PU024

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2014

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog den 13. og den 14. december 2010.

Patientombuddet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Patientombuddet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Patientombuddet har forstået, at der klages over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på den 13. til den 14. december 2010.

Klager har blandt andet anført, at efter at have slået hovedet ved et fald, på et isglat fortov henvendte sig på skadestuen, . Det er anført, at sundhedspersonalet på skadestuen blev informeret om, at efterfølgende var faldet om i hjemmet, samt at han var i behandling med blodfortyndende medicin Maravan. Det er yderligere anført, at , efter ankomsten til skadestuen, fik tiltagende hovedpine, og at han kastede op uden, at sundhedspersonalet reagerede herpå. Endelig er det anført, at først blev tilset og behandlet efter midnat. blev siden opereret for en stor blodansamling i venstre side af hovedet.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledningsvis skal Patientombuddet bemærke, at var i behandling med blodfortyndende medicin, Maravan.

Det fremgår af journalen fra skadestuen, , at blev indbragt af Falck den 13. december 2010 kl. 20.06 efter, at han var faldet og havde slået hovedet omkring kl. 19.25. Det fremgår videre, at blev set af personalet på skadestuen ved ankomsten til skadestuen.

Den 14. december 2010, kl. 00.45 blev behandlingen af påbegyndt, og det fremgår af observationsskemaet fra skadestuen, at de første værdier blev målt på på dette tidspunkt. Det blev samtidig noteret, at havde været bevidstløs og havde kastet op et par gange i skadestuen.

blev overført til ortopædkirurgisk afdeling den 14. december 2010 kl. 02.02 og blev senere opereret for en stor blodansamling i hovedet.

Patientombuddet kan oplyse, at patienter, der ankommer til skadestuen vurderes på den formodede diagnose og på de kliniske værdier som blodtryk, puls, temperatur, iltindhold i blodet og respirationssekvens. Processen kaldes triage og danner det grundlag, hvorpå det skal vurderes, hvor længe en patient kan vente med at blive tilset og behandlet.

Patientombuddet bemærker, at det ikke fremgår af journalen, at der blev foretaget triage af .

Det er Patientombuddets opfattelse, at der burde være målt værdier på , da han ankom med Falck, og at sundhedspersonalet burde have været opmærksomme på, at var i behandling med blodfortyndende medicin.

Patientombuddet kan oplyse, at blodfortyndende medicin gør, at blodet er længere tid om at størkne, hvorfor risikoen for blødninger i forbindelse med selv små traumer er større hos patienter, som er i behandling med blodfortyndende medicin end hos patienter, som ikke er.

Det er Patientombuddets opfattelse, at var i risikogruppen for at udvikle blødninger på grund af behandlingen med blodfortyndende medicin.

Det er videre Patientombuddets opfattelse, at personalet burde have skærpet opmærksomheden omkring s symptomer yderligere, da han begyndte at kaste op efter ankomsten til skadestuen.

Patientombuddet kan oplyse, at påvirket bevidsthedsniveau, samt kvalme og opkastninger kan være tegn på, at der har udviklet sig en potentielt livstruende blødning i hjernen eller under hinderne, som bør behandles akut.

Endelig er det Patientombuddets opfattelse, at på baggrund af hans symptomer og udviklingen af disse, burde være tilset og behandlet af en læge tidligere i forløbet.

Patientombuddet finder herefter, at behandlingen af den 13. og den 14. december 2010 var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.