Klage over liggesår i forbindelse med bæltefiksering

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog i perioden fra den 9. til den 17. februar 2011.

Sagsnummer:

12PU036

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2014

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 9. til den 17. februar 2011.

Patientombuddet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Patientombuddet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på i februar 2011.

Klager har blandt andet anført, at han under en bæltefiksering udviklede tryksår.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

var en 74-årig mand, der var kendt med bipolar affektiv sindslidelse.

Fra den 2. februar 2011 til den 14. februar 2011 var indlagt på afdeling en psykiatrisk afdeling og blev den 14. februar 2011 overflyttet til en anden psykiatrisk afdeling, hvor han var indlagt til den 10. marts 2011.

Patientombuddet har bemærket, at der i klagen er anført, at der klages over behandling i marts måned, men at blev fikseret i februar måned, hvorfor der i det følgende er taget stilling til behandlingen i februar måned.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Fra den 9. februar til den 17. februar 2011 blev fikseret med mavebælte

Fra den 13. februar 2011 til den 14. februar 2011 samt den 16. februar 2011 blev fikseret med remme.

Patientombuddet kan oplyse, at det i forbindelse med fiksering er vanligt at forebygge tryksår efter samme principper som i forbindelse med immobile patienter. Patienten skal lejres på en bestemt madras og så vidt muligt på et vendelagen. Immobile patienter skal vendes minimum hver 2. time.

Den 9. februar 2011 var udadreagerende og slog ud efter personalet. Da beroligende medicin ikke havde nogen effekt, blev fikseret med bælte. Der blev den følgende dag ordineret behandling med medicin for at forhindre blodpropper (tromboseprofylakse), mens var fikseret.

Den 10. februar 2011 var ude af bæltet i en halv time. Man stilede herefter mod, at kunne være løsnet fra bæltefiksering under toiletbesøg og ved måltider.

Kl. 22.30 den 10. februar 2011 blev det noteret, at slog ud efter personalet, og bæltet blev herefter strammet.

Den 11. februar 2011 var løsnet fra bæltet i en time til aftensmaden.

Den 12. februar 2011 kl. 7.30 blev det noteret, at bæltet lå anatomisk korrekt. Endvidere blev det noteret kl. 22.33, at bæltet lå anatomisk korrekt.

Den 13. februar 2011 kl. 16.30 blev ligeledes fikseret med fodrem på højre fod, da han havde været vredladen, højtråbende, grebet ud efter personalet og smidt med ting. Kl. 17.33 blev voldelig og slog personalet og truede med knyttede hænder, hvorfor der blev anlagt 4 remme. Kl. 20.15 blev det noteret, at var fikseret med mavebælte og 1 fodrem, og at disse lå anatomisk forsvarligt. Kl. 20.45 blev der suppleret med endnu en fodrem og 2 håndremme.

Den 14. februar 2011 kl. 3.45 blev det noteret, at blev fikseret med bælte, 1 fodrem og 2 håndremme. Bælte og remme lå somatisk forsvarligt. Fra kl. 9.45 var ikke længere fikseret med remme. Kl. 22.20 blev det noteret, at bæltet lå anatomisk korrekt.

Ved notatet den 15. februar 2011 kl. 8.40 blev det noteret, at havde været løsnet til toiletbesøg og senere var i haven for at ryge. Kl. 13.35 blev det noteret, at bæltet var lagt anatomisk forsvarligt. Ligeledes blev det kl. 23.08 noteret, at bæltet lå anatomisk korrekt.

Den 16. februar 2011 kl. 7.53 fik anlagt håndremme, da personalet ellers ikke kunne anlægge drop. Kl. 8.30 blev det noteret, at bæltet lå anatomisk korrekt.  Kl. 11.20 blev håndremmene fjernet igen. Fra kl. 11.30 til kl. 11.40 blev løsnet fra bæltet i forbindelse med toiletbesøg. Kl. 12.45 blev det noteret, at bæltet lå anatomisk korrekt. Kl. 20.23 blev det noteret, at havde været løsnet i 40 minutter.

Den 17. februar 2011 kl. 8.30 blev det noteret, at havde været løsnet fra bæltet i perioder på op til 50 minutter af gangen. Kl. 13.35 blev det noteret, at havde været løsnet i en times tid, og at der ikke længere skulle være bæltefiksering.

Den 20. februar 2011 blev det noteret, at havde et sår på venstre albue. Såret skulle lufttørres og observeres.

Den 23. februar 2011 blev det noteret, at der var sår på albuerne, men at de så fine og tørre ud.

Den 10. marts 2011 blev udskrevet.

Det er Patientombuddets vurdering, at den behandling, som modtog på var tilstrækkelig og relevant.

Patientombuddet har herved lagt vægt på, at ikke var immobil, og at han i perioden flere gange var løsnet fra bæltet, når det var muligt, hvorfor der ikke burde have været foranstaltet venderegime i form af systematiske vendinger.

Patientombuddet har videre lagt vægt på, at personalet var opmærksomme på det opståede albuesår den 20. februar 2011, og at der relevant blev fulgt op herpå den 23. februar 2011, hvor sårene så fine og tørre ud.

Det fremgår endvidere af klagen, at fik sår på benene.

Der fremgår ingen oplysninger om sår på benene i journalen eller i udtalelsen til sagen fra .

Patientombuddet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientombuddet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.Patientombuddet finder herefter ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, behandlingen af var under normen for almindelig anerkendt standard i forbindelse med opståen af sår på benene.