Kritik til lægevagt for ikke at indlægge plejehjemsbeboer, der havde symptomer på blodprop

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Lægevagten, , for den behandling, som modtog den 31. januar 2012. Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere , for den behandling, som modtog den 31. januar 2012.

Sagsnummer:

13POB006

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Lægevagten, <****>, for den behandling, som <****> modtog den 31. januar 2012. Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere <****>, for den behandling, som <****> modtog den 31. januar 2012.

Der er klaget over følgende:

1.    At ikke modtog en korrekt behandling på den 31. januar 2012.

Klager har blandt andet anført, at blev fundet ukontaktbar, og at der blev ringet efter en lægevagt i stedet for at ringe 112, idet s alder var for høj til at ringe efter en ambulance.

2.    At ikke modtog en korrekt behandling af en vagtlæge fra den 31. januar 2012.

Klager har blandt andet anført, at vagtlægen konstaterede, at var døende, og at hun ikke skulle køres til hospitalet. Endvidere er det anført, at familien insisterede på at få på hospitalet, og at hun blev afhentet med ambulance, hvor hendes blodsukker blev undersøgt. Endelig er det anført, at s blodsukker var nede på 2, hvorfor hun fik behandling herfor og hurtigt livede op igen.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

var 88 år og boede på , der ligger i . var kendt med type 2 diabetes og var i fast behandling med Amaryl herfor.

Begrundelse for afgørelsen af 1. klagepunkt

Den 31. januar 2012 blev det noteret, at blev fundet i sin kørestol, hvorfra hun var ved at glide ud. I venstre side hang armen, mund og tunge, og kunne ikke tale, men det virkede som om, at hun forstod, hvad der blev sagt til hende.

Plejepersonalet målte blodtryk, puls og blodsukker, der alle var indenfor normalområdet. Herefter blev der taget kontakt til lægevagten, da der var mistanke om blodprop i hjernen. Lægevagten ville komme og tilse .

Patientombuddet kan oplyse, at hvis en patient bliver akut dårlig, er personalet forpligtet til at reagere herpå. Blandt andet bør personalet måle relevante værdier for eksempel blodtryk, puls, temperatur og blodsukker. Desuden bør der tages kontakt til enten vagtlæge eller patientens praktiserende læge. Efter kontakt til lægen skal plejepersonalet efterkomme lægens anvisninger og ordinationer.

Det er Patientombuddets vurdering, at den behandling, som modtog på den 31. januar 2012 var tilstrækkelig og relevant.

Patientombuddet har herved lagt vægt på, at plejepersonalet foretog relevante observationer af og herefter tog kontakt til en vagtlæge for at rådføre sig vedrørende den videre behandling.

Patientombuddet finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 31. januar 2012 på , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Begrundelse for afgørelsen af 2. klagepunkt

Vagtlægen noterede ved sit besøg den 31. januar 2012, at pludselig var blevet slap, mens hun sad i sin kørestol. Ved undersøgelsen havde hun udsættende vejrtrækning, og der var dobbeltsidig Babinski.

Patientombuddet kan oplyse, at Babinski er et fænomen, der kan opstå ved en alvorlig funktionsændring i hjernens nervebaner og rygmarven. Når der er Babinski, er der en træg opadbøjning af storetåen, når patienten stryges under fodsålen.

Det blev vurderet, at formentlig havde fået en blodprop i hjernen (apopleksi), hvorfor det var nytteløst at indlægge hende.

Patientombuddet kan oplyse, at patienter, der mistænkes for apopleksi, skal transporteres direkte til den nærmeste neurologiske afdeling. Der kan imidlertid være tilfælde, hvor man afviger fra denne fremgangsmåde, for eksempel hvis patienter har andre lidelser, hvor man skønner, at forlængelse af livet er meningsløst. Patientens alder er i sig selv ingen hindring for udredning og behandling.

Patientombuddet kan videre oplyse, at lavt blodsukker hos ældre patienter kan give ukarakteristiske symptomer, som kan ligne akut opståede lidelser i hjernen som for eksempel apoplexi. Når behandlingen skal planlægges, er det derfor afgørende, at der sikres en relevant sygehistorie, og at der foretages en relevant objektiv undersøgelse inklusiv måling af blodsukker.   

Patientombuddet kan endelige oplyse, at Amaryl kan give anledning til lavt blodsukker.

Det fremgår af udtalelse fra lægevagten, , at da var dybt bevidstløs og havde udsættende vejrtrækning, var der ikke indikation for akut indlæggelse hendes høje alder taget i betragtning.

Det er Patientombuddets vurdering, at den behandling, som modtog af lægevagten den 31. januar 2012, ikke var tilstrækkelig og relevant.

Patientombuddet har herved lagt vægt på, at der ikke blev målt blodsukker ved vagtlægens besøg, og at beslutningen om at undlade yderligere behandling på sygehuset derfor blev truffet på et mangelfuldt grundlag.

Patientombuddet finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 31. januar 2012 af Lægevagten, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.