Henvisning til sundhed.dk er ikke imødekommelse af anmodning om aktindsigt

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 1 for håndteringen den 11. maj 2011 af s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Sagsnummer:

13POB020

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Juridisk tema:

Aktindsigt

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 1 for håndteringen den 11. maj 2011 af <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke fik aktindsigt i sin journal, da han den 11. maj 2011 bad Sygehus 1 herom.

Det er herved anført, at han fik det svar, at han selv kunne finde sin journal på sundhed.dk.

Begrundelse

Patientombuddet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

blev den 29. marts 2011 på kirurgisk gastroenterologisk klinik, Sygehus 1, opereret for kræft i galdeblæren. Operatøren fandt imidlertid, at ikke kunne opereres, da han ifølge journalen konstaterede metastasesuspekt tumorindvækst i leveren. fik efter operationen at vide, at han havde kræft i leveren, som ikke kunne opereres, og han blev henvist til kemoterapi på Sygehus 2. Han blev udskrevet den 5. april 2011.

Den 3. maj 2011 opdagede man imidlertid på Sygehus 1, at ikke havde kræft, men formentlig en såkaldt kronisk cholesystit. Der blev afholdt konference den 6. maj 2011, og den 11. maj 2011 var til et møde på Sygehus 1, hvor han blev informeret om den reviderede diagnose.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Ifølge klager bad under mødet den 11. maj 2011 Sygehus 1 om at få udleveret sin journal, hvilket angiveligt blev besvaret med, at han selv kunne hente den på sundhed.dk med sin nemID.

Patientombuddet kan oplyse, at en patient har ret til aktindsigt i sin journal. Det følger af sundhedslovens § 37.

Det er Patientombuddets opfattelse, at den 11. maj 2011 fremsatte en anmodning om aktindsigt i sin journal på Sygehus 1.

Patientombuddet har lagt vægt på, at Sygehus 1 ikke har bestridt, at som svar på sin anmodning fik at vide, at han kunne få aktindsigt i sin journal på sundhed.dk.

Det er Patientombuddets opfattelse, at et sygehus i forbindelse med en anmodning om aktindsigt lovligt kan vejlede om muligheden for at hente journaloplysninger på sundhed.dk, men at dette ikke kan anses for at være et fyldestgørende svar. Patientombuddet finder således, at sygehuset bør sikre sig ved spørgsmål, at patienten er tilfreds med denne løsning, og i den forbindelse tilbyde at udlevere en kopi af journalen.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at Sygehus 1 den 11. maj 2011 har handlet i strid med sundhedsloven ved håndteringen af s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Patientombuddet finder anledning til at bemærke, at der snarest skal tages stilling til en anmodning om aktindsigt. Hvis en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal denne underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.