Manglende reaktion på ufuldstændig henvisning fra egen læge

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 1 for den behandling, som modtog i perioden fra den 29. juli til den 3. august 2009. Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 2 for den behandling, som modtog i perioden fra den 3. august til den 16. november 2009.

Sagsnummer:

13POB046

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 1 for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 29. juli til den 3. august 2009. Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 2 for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 3. august til den 16. november 2009.

Der er klaget over følgende:

1.    At ikke modtog en korrekt behandling på Sygehus 1 i perioden fra den 27. juli til den 23. november 2009.

har hertil anført, at han ventede fra den 27. juli til november 2009, førend han blev set på afdeling. 

2.    At ikke modtog en korrekt behandling på Sygehus 2 i perioden fra den 27. juli til den 16. november 2009.

har anført, at han den 27. juli 2009 fik foretaget en skanning, der viste en svulst i hjernen, men at han først i november 2009 blev henvist fra afdeling, Sygehus 2, til afdeling 1, Sygehus 1.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelsen af 1. klagepunkt

Den 27. juli 2009 blev der foretaget MR-skanning af s hjerne på afdeling 2, Sygehus 2, efter henvisning fra Regionspsykiatrien . Skanningen viste en proces i højre tindingelap. Det blev i røntgenbeskrivelsen konkluderet, at der var tale om en fokal proces i venstre frontallap, der muligvis kunne skyldes en udviklingsanomali eller en tumor. Billeddiagnostisk afdeling anførte i skanningsbeskrivelsen, at burde henvises til vurdering på en neurologisk eller neuroradiologisk afdeling.

afdeling, Sygehus 2, har i en udtalelse af 1. april 2011 til sagen anført, at svaret på skanningen blev sendt til Regionspsykiatrien .

Den 29. juli 2009 blev henvist fra Lokalpsykiatrien til en praktiserende læge på baggrund af MR-skanningsbeskrivelsen.

Senere den 29. juli 2009 foretog den praktiserende læge henvisning af til afdeling 3, Sygehus 1, til vurdering med klinisk mistanke om længerevarende forandringer i hjernen.

Patientombuddet har bemærket, at det ikke fremgår af henvisningen fra den praktiserende læge, at der var mistanke om en tumor. I henvisningen er der alene henvist til epikrisen.

Den praktiserende læge har ved brev af 30. marts 2012 oplyst, at selv havde epikrisen med som kopi.

har den 15. marts 2012 oplyst, at han ikke havde papirer med ved konsultationen hos den praktiserende læge.

Sygehus 1 har den 29. september 2011 oplyst, at de ikke gemmer kopier af henvisninger, der viderevisiteres.

Patientombuddet har den 4. juni 2012 modtaget kopi af henvisningen af 29. juli 2009 fra Sygehus 2. Sygehus 2 har oplyst, at der ikke var lagt dokumenter ved henvisningen.

Patientombuddet har således lagt til grund, at der ikke var lagt en epikrise ved henvisningen af 29. juli 2009 til afdeling 3, Sygehus 1, og at det således ikke var anført i henvisningen eller i bilag til denne, at man på afdeling 2, Sygehus 2, mistænkte, at den fokale proces i venstre side af hjernen var en udviklingsanomali eller en tumor.

afdeling, Sygehus 1, har i en udtalelse af 29. september 2011 til sagen anført, at afdelingen modtog henvisningen den 31. juli 2009. Den 3. august 2009 blev viderevisiteret til afdeling 3, Sygehus 2.

afdeling, Sygehus 1, har videre anført, at afdelingen igen modtog en henvisning vedrørende den 16. november 2009 fra Sygehus 2, hvorefter han blev tilbudt tid til undersøgelse den 19. november 2009, men at han udeblev på grund af en misforståelse.

Den 23. november 2009 blev set på afdeling, Sygehus 1. Han blev herfra henvist til afdeling 1, Sygehus 1, med henblik på vurdering vedrørende operation. Af henvisningen fremgår det, at neurokirurgisk afdeling blev bedt om at indkalde hurtigt i afdeling 4.

Den 4. december 2009 blev set på afdeling 1, Sygehus 1.

Det er Patientombuddets vurdering, at det var kritisabelt, at Sygehus 1 ikke reagerede på, at der ikke var en epikrise med henvisningen, på trods af at der i teksten i henvisningen var henvist til epikrisen.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at den behandling, som modtog i perioden fra den 29. juli til den 3. august 2009 på Sygehus 1, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det er dog Patientombuddets opfattelse, at man på afdeling 3, Sygehus 1, relevant visiterede til undersøgelse den 19. november 2009, ligesom han relevant fik en ny tid den 23. november 2009, da han på grund af en misforståelse var udeblevet fra undersøgelsen den 19. november 2009.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at den behandling, som modtog i perioden fra den 16. november til den 23. november 2009 på Sygehus 1, var i overensstemmelse normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Begrundelse for afgørelsen af 2. klagepunkt

Den 3. august 2009 modtog afdeling 5, Sygehus 2, henvisningen fra Sygehus 1.

Den 13. november 2009 blev set på afdeling 5, Sygehus 2, til forundersøgelse på grund af en proces i hjernen. Sygehistorien blev resumeret, hvorefter der blev foretaget en neurologisk undersøgelse, der viste let besværet linjegang, let svajen ved Rombergs prøve, middellivlige reflekser samt let usikre hjernefunktionstests.

blev herefter henvist til , Sygehus 1, som modtog henvisningen den 16. november 2009.

Det er Patientombuddets opfattelse, at man relevant henviste til , Sygehus 1, i november 2009.

Det er dog Patientombuddets vurdering, at det var kritisabelt, at Sygehus 2 ikke ved modtagelsen af henvisningen den 3. august 2009 reagerede på, at der ikke var en epikrise med henvisningen, på trods af at der i teksten i henvisningen var henvist til epikrisen.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at den behandling, som modtog i perioden fra den 3. august til den 16. november 2009 på Sygehus 2, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.