For langsom reaktion på akut henvisning fra optiker

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog den 30. september 2010.

Sagsnummer:

13POB047

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Faggruppe:

Optikere

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog den 30. september 2010.

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog korrekt behandling på , den 30. september 2010.

har hertil blandt andet anført, at han ikke blev undersøgt af en øjenlæge, selv om han havde et brev med fra en optiker om, at han straks skulle undersøges af en øjenlæge.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

 

Den 30. september 2010 konsulterede , efter at han samme dag var henvist fra en optiker med et brev, hvoraf det fremgik, at han ikke kunne se i store dele af synsfeltet og straks skulle have det kontrolleret hos en øjenlæge. Øjenklinikken konstaterede, at det drejede sig om højre øje, hvor kun kunne se meget begrænset. Når han så på et ansigt, kunne han for eksempel kun se underansigtet. kunne ikke umiddelbart huske, hvor lang tid han havde haft problemet. Efter konference med en øjenlæge fik tid til en konsultation den 18. oktober 2010 i .  

Den 18. oktober 2010 blev undersøgt på . Øjenklinikken konstaterede nethindeløsning og henviste ham til akut behandling på , hvor han blev opereret den 20. oktober 2010.

Patientombuddet kan oplyse, at ved nethindeløsning løsnes nethinden fra de øvrige hinder inde i øjet. Herved går de sanseceller til grunde, der registrerer lysimpulser. Sansescellerne kan normalt ikke tåle at være løsnet mere end nogle dage, før de dør. Ved nethindeløsning er det endvidere afgørende, om den gule plet er løsnet. Den gule plet er et ovalt område på nethinden, som er sæde for det skarpeste syn. Hvis den gule plet er løsnet, falder synet drastisk,  og det bliver næsten aldrig bedre, selv om man opererer straks. Hvis den gule plet ikke er løsnet, gælder det om at få patienten opereret hurtigst muligt.

Det er Patientombuddets vurdering, at burde have været tilset af en øjenlæge enten akut eller subakut i .

Patientombuddet har ved denne vurdering lagt vægt på, at en patient, der henvises fra en optiker med besked om, at patienten ikke kan se i store dele af synsfeltet og straks bør undersøges af en øjenlæge, bør tilses akut eller subakut. Hvis klinikkens øjenlæger ikke har tid til at undersøge patienten, bør han henvises til relevant undersøgelse andetsteds.   

På den baggrund finder Patientombuddet, at den behandling, som modtog den 30. september 2010 på , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.