For sent tilsyn af patient efter egen læge havde henvist på mistanke om blodprop

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog den 18. februar 2011.

Sagsnummer:

13POB049

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog den 18. februar 2011.

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på , den 18. februar 2011.

Klager har anført, at ventede fire timer på at blive tilset af en læge, på trods af at hans egen læge havde ringet i forvejen og sagt, at det drejede sig om en apopleksi. Klager har videre anført, at burde have haft trombolyse.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 18. februar 2011 blev indlagt via egen læge på grund af mistanke om en forbigående blodprop i hjernen. havde kl. 8.30 oplevet pludseligt indsættende talebesvær, der svandt efter et stykke tid. Kl. 9 fik han igen talebesvær og kunne ikke tale. Ved ankomsten til var han svimmel men havde fin tale. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, der viste, at var vågen, klar og orienteret i tid, sted og egne data. Dog havde han talebesvær og mumlende tale. Der var videre føleforstyrrelser i ansigtet og central ansigtslammelse på venstre side. oplyste, at der løb lidt vand fra hans venstre mundvig. Der var desuden nedsat kraft over venstre arm og ben. Der var endvidere lidt uregelmæssig hjerteaktion. Herudover var der manglende muskelkoordination ved knæ-hælforsøg, positiv Rombergs test med faldtendens til venstre og bagover samt usikker linjegang og banbinski refleks på venstre fod. angav, at han var svimmel, når han rejste sig. I øvrigt var der normale forhold.

Der blev ordineret akut CT-skanning på mistanke om slagtilfælde, ultralydsskanning af halskarrene på mistanke om forsnævring, blodprøver, ekg og overvågning.

CT-skanningen viste en frisk blodprop i hjernen på højre side samt en gammel på venstre side. Der blev på denne baggrund startet behandling med blodfortyndende medicin og kalium.

Det er i klagen anført, at ventede i fire timer, førend han blev tilset af en læge.

Patientombuddet har bemærket, at det ikke fremgår af journalen, hvilket tidspunkt blev tilset af en læge.

Patientombuddet har videre bemærket, at afdeling 1, , ikke har afgivet en udtalelse til sagen.

Patientombuddet har således lagt til grund, at ventede i fire timer på at blive tilset af en læge.

Patientombuddet kan oplyse, at akut trombolyse skal gennemføres hurtigst muligt og senest 4½ time efter patienten har udviklet fokale neurologiske symptomer. Det er normal praksis at kontakte det lokale trombolysecenter og aftale akut overflytning.

Det er Patientombuddets opfattelse, at burde have været tilset af en læge straks ved ankomsten til med henblik på henvisning til akut trombolyse af blodprop i hjernen, idet han havde akut indsættende fokale neurologiske udfald med debut kl. 9.

Det er videre Patientombuddets opfattelse, at der burde have været foretaget en vurdering af tidsintervallet mellem symptomdebut og undersøgelsestidspunktet i forbindelse med lægeundersøgelsen.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at den behandling, som modtog den 18. februar 2011 på , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på , den 18. februar 2011.

Klager har anført, at ventede fire timer på at blive tilset af en læge, på trods af at hans egen læge havde ringet i forvejen og sagt, at det drejede sig om en apopleksi. Klager har videre anført, at burde have haft trombolyse.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 18. februar 2011 blev indlagt via egen læge på grund af mistanke om en forbigående blodprop i hjernen. havde kl. 8.30 oplevet pludseligt indsættende talebesvær, der svandt efter et stykke tid. Kl. 9 fik han igen talebesvær og kunne ikke tale. Ved ankomsten til var han svimmel men havde fin tale. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, der viste, at var vågen, klar og orienteret i tid, sted og egne data. Dog havde han talebesvær og mumlende tale. Der var videre føleforstyrrelser i ansigtet og central ansigtslammelse på venstre side. oplyste, at der løb lidt vand fra hans venstre mundvig. Der var desuden nedsat kraft over venstre arm og ben. Der var endvidere lidt uregelmæssig hjerteaktion. Herudover var der manglende muskelkoordination ved knæ-hælforsøg, positiv Rombergs test med faldtendens til venstre og bagover samt usikker linjegang og banbinski refleks på venstre fod. angav, at han var svimmel, når han rejste sig. I øvrigt var der normale forhold.

Der blev ordineret akut CT-skanning på mistanke om slagtilfælde, ultralydsskanning af halskarrene på mistanke om forsnævring, blodprøver, ekg og overvågning.

CT-skanningen viste en frisk blodprop i hjernen på højre side samt en gammel på venstre side. Der blev på denne baggrund startet behandling med blodfortyndende medicin og kalium.

Det er i klagen anført, at ventede i fire timer, førend han blev tilset af en læge.

Patientombuddet har bemærket, at det ikke fremgår af journalen, hvilket tidspunkt blev tilset af en læge.

Patientombuddet har videre bemærket, at akut medicinsk modtage afsnit, , ikke har afgivet en udtalelse til sagen.

Patientombuddet har således lagt til grund, at ventede i fire timer på at blive tilset af en læge.

Patientombuddet kan oplyse, at akut trombolyse skal gennemføres hurtigst muligt og senest 4½ time efter patienten har udviklet fokale neurologiske symptomer. Det er normal praksis at kontakte det lokale trombolysecenter og aftale akut overflytning.

Det er Patientombuddets opfattelse, at burde have været tilset af en læge straks ved ankomsten til med henblik på henvisning til akut trombolyse af blodprop i hjernen, idet han havde akut indsættende fokale neurologiske udfald med debut kl. 9.

Det er videre Patientombuddets opfattelse, at der burde have været foretaget en vurdering af tidsintervallet mellem symptomdebut og undersøgelsestidspunktet i forbindelse med lægeundersøgelsen.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at den behandling, som modtog den 18. februar 2011 på , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.