Manglende opfølgning på MR-scanning, hvor scanningen skete på et andet sygehus

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 1, for den behandling som modtog den 17. september 2010.

Sagsnummer:

13POB055

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 1, for den behandling som <****> modtog den 17. september 2010.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på afdeling 1, Sygehus 1, , i perioden fra den 29. september 2010 til den 20. oktober 2010.

Det er hertil anført, at efter henvisning fra Sygehus 1, , fik foretaget en MR-scanning på andet sygehus den 29. september 2010, men først fik svar på undersøgelsen fra Sygehus 1, , den 20. oktober 2010. Det er videre anført, at som følge heraf nu har smerter og nedsat førlighed i håndleddet.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

henvendte sig den 3. september 2010 på afdeling 1, Sygehus 1. Hun var ved henvendelsen øm og forslået efter at være væltet på cykel umiddelbart forinden. Der blev udført røntgen af venstre håndled, som blev vurderet til at være uden brud, og anlagt gipsskinne som smertebehandling.

Den 17. september 2010 blev der taget nye røntgenbilleder, og blev af Sygehus 1, desuden henvist til MR-scanning af venstre håndled, da hun fortsat havde smerter. Herefter blev hun afsluttet fra afdeling 1.

Den 29. september 2010 blev MR-scanningen foretaget på Sygehus 2, og det blev vurderet, at der var et brud på en knogle i håndleddet.

Af journalnotat fra Sygehus 3, den 18. november 2010 fremgår, at svaret på undersøgelsen først blev set af sygehus 1 den 21. oktober 2010, hvorefter der blev anlagt handskegips og ordineret fjernelse af gipsen 4 uger senere.

Region har til sagen oplyst, at Sygehus 2, elektronisk registrerede og åbnede for adgangen til svaret på MR-scanningen den 30. september 2010, således at Sygehus 1, havde adgang til det fra denne dato.

Patientombuddet kan oplyse, at udredning af patienter med et mistænkt brud som det foreliggende er en sædvanlig og dagligdags problematik. Det kan videre oplyses, at det ved bestilling af en MR-scanning skal sikres, at der bliver fulgt op på svaret.

Det er Patientombuddets vurdering, at det var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at blev afsluttet fra Skadeklinikken.

Patientombuddet finder herefter, at den behandling, som modtog den 17. september 2010 på afdeling 1, Sygehus 1, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.