Prøvesvar sendt til patienten og ikke afdelingen, der skulle sikre videre behandling

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog i perioden fra den 30. juni til den 3. november 2010.

Sagsnummer:

13POB056

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 30. juni til den 3. november 2010.

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på i perioden fra den 28. juni til den 3. november 2010.

har anført, at der i forbindelse med misdannelsesskanningen i uge 20 blev påvist dobbeltsidig klumpfod hos ét af fostrene. Det er videre anført, at hun ikke blev indkaldt til et informationsmøde vedrørende behandlingen af klumpfod hos børn.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

var 40 år, andengangsfødende og gravid med tvillinger.

Begrundelse for afgørelsen

Den 28. juni 2010 mødte til rutinemæssig 20 ugers gennemskanning i afdeling 1, .

Patientombuddet kan oplyse, at gravide omkring graviditetsuge 19 til 20 tilbydes en sen genemskanning. Ved skanningen bliver der foretaget en vurdering af fostrets hoved, rygsøjle, brystkasse, mave, arme og ben. Desuden bliver der set på fostrets bevægelser, mængden af fostervand samt moderkagens placering. 

Det fremgår af skanningsjournalen fra den 28. juni 2010, at var i graviditetsuge 20, og at der blev foretaget en normal gennemskanning af tvilling 1, samt at der blev påvist dobbeltsidig klumpfod hos tvilling 2.

blev efter skanningen informeret om fundet og betydningen af dette, og der blev planlagt samtale hos en ultralydslæge til videre information dagen efter.

Det er Patientombuddets vurdering, at misdannelsesskanningen blev udført på relevant vis, idet der blev foretaget en systematisk gennemskanning af tvilling 1 og 2 med beskrivelse af alle fund, ligesom der relevant blev planlagt lægesamtale efter påvisning af klumpfod.

Den 29. juni 2010 mødte og hendes mand til en opfølgende lægesamtale, hvor de blev informeret på ny og tilbudt en fostervandsprøve, idet der ved fund af misdannelser kan være en øget risiko for kromosomsygdom. Det fremgår videre, at parret ønskede at få taget en fostervandsprøve, og at der blev aftalt tid til dette den 1. juli 2010.  Videre blev parret informeret om, at der ville blive sendt en henvisning til en supplerende rådgivningssamtale hos en børneortopædkirurg, når svaret på kromosomundersøgelsen forelå.

har anført, at parret ikke blev informeret om betydningen af klumpfod og den videre prognose og behandling, ligesom de ikke blev informeret om muligheden for en rådgivende samtale hos en børneortopædkirurg ved lægesamtalen den 29. juni 2010.

Patientombuddet kan oplyse, at det er forskelligt fra afdeling til afdeling, hvordan man har organiseret sig med de samarbejdende afdelinger, når der bliver opvist misdannelser ved en skanning. På nogle afdelinger informerer ultralydslægerne selv om fundene og den forventede behandling efter fødslen, mens der på andre afdelinger henvises til den samarbejdende afdeling, som varetager behandlingen af barnet efter fødslen.

Patientombuddet kan videre oplyse, at behandlingen af klumpfod varetages af børneortopædkirurger, men det er ikke alle ortopædkirurgiske afdelinger, der tilbyder at tale med forældrene, før barnet er født.

Det fremgår af sygehusets udtalelse til sagen, at der ved fund af klumpfod er tilbud om en supplerende rådgivningssamtale med en børneortopædkirurg med henblik på information om, hvorledes behandlingen for klumpfod foregår efter barnets fødsel.

Det fremgår af journalnotater fra den 28. og 29. juni 2010, at og hendes mand blev informeret om fundet og tilbudt rådgivende samtale hos en børneortopædkirurg.

Patientombuddet finder ikke grundlag for at tilsidesætte oplysningerne i journalen, og Patientombuddet har derfor lagt til grund, at og hendes mand blev informeret om fundet og den videre behandling samt om muligheden for en rådgivende samtale hos en børneortopædkirurg.

har videre anført, at der ikke blev fulgt op på den rådgivende samtale hos en børneortopædkirurg.

Det fremgår af sygehusets udtalelse til sagen, at henvisning til en rådgivende samtale hos en børneortopædkirurgi først sker, når der er modtaget et normalt kromosomsvar.

Patientombuddet skal bemærke, at det ikke fremgår af journalnotater fra afdeling 1 eller fra efterfølgende ultralydsskanninger, at der blev fundet normale kromosomer hos tvillingerne. Videre fremgår det ikke af de efterfølgende ultralydsskanninger, at den ene tvilling havde dobbeltsidig klumpfod.

Patientombuddet skal videre bemærke, at kromosomsvarene var normale for begge tvillinger, men at svaret blev sendt direkte til , og dermed ikke blev signeret af læger på .

Det er Patientombuddets opfattelse, at henvisningen til en rådgivende samtale hos en børneortopædkirurg var afhængig af, at der forelå et normalt kromosomsvar. Videre er det Patientombuddets opfattelse, at det normale kromosomsvar ikke tilgik journalen, og der blev på den baggrund ikke fulgt op på den rådgivende samtale.

Den 3. november 2010 fik foretaget et planlagt kejsersnit.

Det er Patientombuddets vurdering, at ikke modtog en tilstrækkelig behandling i perioden fra den 30. juni til den 3. november 2010, idet der ikke blev fulgt op på henvisningen til den rådgivende samtale ved en børneortopædkirurg inden hun fik foretaget det planlagte kejsersnit den 3. november 2010.

På den baggrund finder Patientombuddet, at behandlingen af i perioden fra den 30. juni til den 3. november 2010 på afdeling 1, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.