Klage over at være blevet smittet med herpes ved gynækologisk undersøgelse

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere , , for den behandling, som modtog den 13. februar 2013.

Sagsnummer:

14POB002

Offentliggørelsesdato:

19. februar 2014

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere <****>, <****>, for den behandling, som <****> modtog den 13. februar 2013.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling hos , , den 13. februar 2013.

Der er hertil anført, at hun henvendte sig til sin læge for at få foretaget et celleskrab af livmoderen, og at hun ved undersøgelsen blev smittet med herpes.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

 

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Den 13. februar 2013 blev undersøgt hos , idet hun havde mange pletblødninger. Der blev foretaget en gynækologisk undersøgelse, der var normal.

Dagen efter fik symptomer fra kønsorganerne, hvorfor hun den 19. februar 2013 henvendte sig på ny, idet hun havde fået en byld ved endetarmen. Der var mistanke om herpes, hvorfor der blev foretaget en podning herfor. Podesvaret bekræftede, at der var tale om herpes simplex virus.

Det fremgår af klagen, at blev smittet med herpes ved undersøgelsen den 13. februar 2013.

Det fremgår af udtalelse fra , at herpes på kønsorganerne er uden symptomer ved det første tilfælde, og at de fleste ikke er klar over, at de har virussen, idet de kun har svage symptomer. Det fremgår videre, at s herpesudbrud formentlig var et tilbagefald af en tidligere påført herpesinfektion, og at denne ikke kom fra instrumenterne, der blev rengjort efter vanlige forskrifter.

Patientombuddet kan oplyse, at herpes simplex virus findes som type 1 og type 2. Type 1 angriber hyppigst læberne og eventuelt mundslimhinden. Op mod 90 % af den danske befolkning har på et eller andet tidspunkt været smittet, og mange får tilbagevendende udbrud. Udbruddene karakteriseres som forkølelsessår. Type 2 er oftest lokaliseret til kønsdelene, og der kan være tilbagevendende udbrud. Op til 25-40 % af befolkningen har været smittet med virussen.

Patientombuddet kan videre oplyse, at både type 1 og type 2 herpes simplex virus overføres ved direkte kontakt, og smitten kan overføres fra raske smittebærere, idet inkubationstiden fra smitte til første udbrud kan variere betydeligt. En del smittede udvikler aldrig symptomer på herpes. En Inkubationstid på et til få døgn er utænkelig.

Patientombuddet kan endelig oplyse, at gynækologiske instrumenter rengøres i et specielt rengøringsmiddel, hvorefter de varmebehandles. Efter denne behandling er smitte ikke mulig. Gynækologiske instrumenter steriliseres ikke.

Det er Patientombuddets vurdering, at den behandling, som modtog den 13. februar 2013, var tilstrækkelig og relevant.

Patientombuddet har herved lagt vægt på, at havde symptomer dagen efter den gynækologiske undersøgelse, og at dette er uforeneligt med inkubationstiden for herpes simplex virus, hvorfor der ikke er grundlag for at antage, at hun blev smittet ved undersøgelsen.

Patientombuddet finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 13. februar 2013 hos , , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.