Journaloptagelse ved indlæggelse

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 1 for den behandling, som modtog den 12. og 13. juli 2012.

Sagsnummer:

14POB003

Offentliggørelsesdato:

19. februar 2014

Speciale:

Nyresygdomme, medicinske (nefrologi)

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 1 for den behandling, som <****> modtog den 12. og 13. juli 2012.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på afdeling , Sygehus 1, den 12. og 13. juli 2012.

har blandt andet anført, at han blev indlagt, fordi han var sløj ved ankomst til dialyse, men at han først blev tilset af en læge 18 timer senere.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

, der på grund af skrumpenyre er hæmodialyse-patient, ankom ifølge klagen til en af sine tre ugentlige hæmodialyser på dialyseafsnittet, Sygehus 1, den 12. juli 2012 kl. 16. Kl. 16.18 blev der taget blodprøve til dyrkning.

På grund af feber og almen utilpashed blev efter dialysen indlagt på afdeling , Sygehus 1. Ifølge klagen var han på afdelingen kl. 18.

Det fremgår af sygeplejejournalen, at ved ankomsten til afdelingen var vågen, klar og orienteret. Han havde pæne farver og respiration, og han var varm og tør samt selvhjulpen. Forvagten blev tilkaldt med henblik på journaloptagelse.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra Sygehus 1, at ikke blev tilset af en læge om aftenen/natten den 12. juli 2012, men at han først blev tilset ved stuegang den følgende dag.

Den 13. juli 2012 blev det i sygeplejejournalen noteret, at var alment velbefindende.

Blodprøver taget kl. 8.25 viste CRP 99, leukocytter 12,2 og hæmoglobin 6,9.

I forbindelse med stuegang kl. 11.33 blev tilset af en læge. Det blev noteret, at han ikke havde nogen døgndiurese, men at han konstant følte, han skulle tisse, og at det sved ved penis. Hans temperatur var 38,5, puls 98 og blodtryk 155/85. Den objektive undersøgelse viste i øvrigt ikke noget unormalt.

Det blev vurderet, at der formentlig var tale om en urinvejsinfektion, og der blev ordineret Penomax tabletter til behandling heraf, og nye infektionstal i forbindelse med næste ambulante hæmodialyse den 15. juli 2012.

blev herefter udskrevet med råd om at henvende sig igen ved fortsat feber trods tablet-behandlingen. Det blev noteret, at han skulle genindlægges til intravenøs behandling, hvis infektionstallene ved næste hæmodialyse viste sig at være stigende.

Patientombuddet kan oplyse, at patienter, der indlægges, skal have optaget en journal ved en læge. Det gælder også, når en patient overføres fra et ambulatorium til en stationær afdeling.

Det er Patientombuddets vurdering, at burde have været tilset af en læge ved indlæggelsen på afdeling . Patientombuddet har herved lagt vægt på, at han først blev tilset ved stuegang næste dag.

Patientombuddet finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 12. og 13. juli 2012 på afdeling , Sygehus 1, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.