Klage over forsinket indkaldelse efter henvisning

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 1 for den behandling, som modtog i perioden fra den 18. marts til den 15. juli 2011.

Sagsnummer:

14POB005

Offentliggørelsesdato:

19. februar 2014

Speciale:

Øre-næse-halssygdomme (oto-rhino- laryngologi), Neurokirurgi

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 1 for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 18. marts til den 15. juli 2011.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på Sygehus 1 i perioden fra den 18. marts til den 15. juli 2011.

har blandt andet anført, at hun burde have været indkaldt til afdeling 1, Sygehus 1, snarest efter modtagelse af henvisningen fra Sygehus 2, ligesom hun burde have været opereret på et tidligere tidspunkt.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 3. marts 2011 blev set i afdeling 4, Sygehus 2, idet hun var blevet henvist fra sig egen speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme på grund af flåd fra næsen. Der blev blandt andet ordineret blodprøver og CT-skanning af hjerne og bihuler.

Den 18. marts 2011 blev igen set i afdeling 4, Sygehus 2. Der forelå svar på blodprøverne og CT-skanningen. Man havde fundet, at der var tale om flåd af hjernevæske fra næsen. Diagnosen blev stillet på basis af sygehistorien, de objektive fund og ved påvisning af et protein, der næsten er specifikt for hjernevæske. På denne baggrund besluttede man at henvise til afdeling 2, Sygehus 1.

Patientombuddet kan oplyse, at blev henvist til afdeling 2, Sygehus 1, idet lukningen af sinonasale durafistler på Sygehus 1 sker i et samarbejde mellem afdeling 2 og afdeling 3.

Det fremgår af henvisningen, at den blev faxet til Sygehus 1 kl. 16.02 den 18. marts 2012.

Det fremgår videre af henvisningen, at siden den 3. januar 2011 efter kraftig næsepudsning havde haft vedvarende og kraftigt vandigt flåd fra næsen, samt at der var tale om rygmarvsvæske.

Det fremgår af et håndskrevet notat af 29. marts 2011, som er skrevet på henvisningen fra den 18. marts 2011 og sendt til Sygehus 1 samme dag via fax, at skulle sendes videre til afdeling 1, Sygehus 1.    Patientombuddet har lagt til grund, at det håndskrevne notat er skrevet af personale på Sygehus 1.

Ved fax af 13. april 2011 til , Sygehus 1, fremsendte afdeling 3, Sygehus 2, journalmateriale på . På denne telefax fremgår det, af et håndskrevet notat af 14. april 2011, at sandsynligvis var blevet viderehenvist til afdeling 1.

Den 13. maj 2011 blev set i afdeling 4, Sygehus 1. Afdeling 4, Sygehus 1, rettede henvendelse til afdeling 2, Sygehus 1, og anmodede om assistance til dels operation og dels fluoresceininjektion. På dette tidspunkt var der bestilt CT

-

fusion. Man bemærkede endvidere, at der ikke var testet for beta-trace protein, hvorfor blev bedt om at samle væske fra næsen i et spidsglas.

Patientombuddet kan oplyse, at fluorescein er et stærkt grønt fluorescerende farvestof, hvilket kan ses i næsen/bihulen under operationen og dermed letter lokalisationen af knogledefekten.

Patientombuddet kan videre oplyse, at en CT-fusion er en CT-skanning, som kan benyttes til at fusionere med enten andre scanninger eller kirurgiske instrumenter. Den udføres med små snit, hvorfor den er meget nøjagtig.

Den 30. juni 2011 kom til svar på CT-fusion. Da hun fortsat ikke var blevet indkaldt af afdeling 2, ville man rykke herfor.

Den 13. juli 2011 blev indlagt med henblik på operation den 15. juli 2011.

Patientombuddet kan oplyse, at der ikke er faste grænser for, hvornår flåd af hjernevæske fra næsen eller øret senest bør behandles, men det forventes almindeligvis, at der er foretaget vurdering og behandling, hvis indiceret, inden for højst et par måneder, navnlig hvis der er  tale om så udtalt flåd, som der tilsyneladende var tale om i den aktuelle sag. Manglende behandling kan i sjældne tilfælde føre til hjernehindebetændelse, som kan forårsage neurologiske mén og i værste tilfælde død.   

Det er Patientombuddets opfattelse, at Sygehus 1, som modtog henvisning den 18. marts 2011, burde have indkaldt til udredning og operation på et tidligere tidspunkt end det skete. Patientombuddet har herved lagt vægt på, at der gik cirka et halvt år fra symptomernes begyndelse til den endelig behandling blev udført.

Patientombuddet finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 18. marts til den 15. juli 2011 på Sygehus 1, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.