Kritik for radiologisk beskrivelse ni dage efter akut udført røntgenundersøgelse

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog i perioden fra den 7. til den 23. november 2011.

Sagsnummer:

14POB008

Offentliggørelsesdato:

19. februar 2014

Speciale:

Røntgen (radiologi), Alderdomssygdomme (geriatri)

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 7. til den 23. november 2011.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på i perioden fra den 7. til den 23. november 2011.

Klager har blandt andet anført, at den 7. november 2011 var faldet i hjemmet, og at hun ved indlæggelsen på akutafdelingen fik foretaget en røntgenundersøgelse af ryggen, men at svaret på denne undersøgelse først forelå den 16. november 2011. Klager har videre anført, at man i perioden fra den 7. november 2011 og frem til en CT-scanning den 17. november 2011 havde ordineret behandling af i form af smertebehandling samt mobilisering både ved fysioterapeut og i forbindelse med personlig hygiejne og toiletbesøg. Klager har endvidere anført, at man ved CT-scanningen den 17. november 2011 konstaterede, at havde et brud på ryggen, hvorfor der blev ordineret fladt sengeleje, indtil der den 18. november 2011 blev iværksat behandling med korset. Klager har videre anført, at var meget generet af korsettet, idet det klemte, så hun fik smerter over nyrer og lever og hverken kunne spise eller drikke. Korsettet blev reguleret, men det hjalp ikke på generne. Klager har endvidere anført, at man efter udskrivelsen ikke tog s klager over generne ved korsettet alvorligt, og at generne først forsvandt, da efter udskrivelsen den 23. november 2011 på privat foranledning fik justeret korsettet.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 7. november 2011

 

Afdeling 1

Ved et fald på en trappe i hjemmet om natten den 7. november 2011 havde , der lider af knogleskørhed, slået sin ryg. s almentilstand var dårlig, og hun havde mange smerter, da hun kl. 10.00 om formiddagen blev indlagt på akut medicinsk modtageafsnit (AMA). Kl. 11.50 blev der blandt andet ordineret røntgenundersøgelse af hendes brystkasse og lænderyg.

Patientombuddet har til brug for vurdering af sagen haft lejlighed til at gennemse røntgenbillederne.

Det er Patientombuddets opfattelse, at billederne viser et ældre sammenfald af tolvte brysthvirvel, samt et frisk sammenfald af første lændehvirvel. Stabiliteten af frakturen af første lændehvirvel kan ikke vurderes ud fra den konventionelle røntgenundersøgelse. Billerne viser endvidere svære ændringer i nedre plade på fjerde lændehvirvel og øvre femte lændehvirvelplade i relation til den svært degenererede discus af lændehvirvel 4 og 5 med vakuum fænomen.

Det er Patientombuddets opfattelse, at man ikke på afdeling 1 foretog en indledende beskrivelse af røntgenbillederne i umiddelbar tilknytning til undersøgelsen.

Den 16. november 2011 forelå den endelige beskrivelse af billederne fra røntgenundersøgelsen, der blev foretaget den 7. november 2011. Af beskrivelsen fremgik, at der var tale om sammenfald i første lændehvirvel tilkommet med mulig instabilitet, sammenfald i tolvte brystkassehvirvel, slidgigt og hvirvelforskydning. Røntgenafdelingen anbefalede en CT-scanning af rygsøjlen med henblik på afklaring af instabilitet.

Patientombuddet kan oplyse, at behandling af et knoglebrud uanset hvilke knogler, der er tale om, kræver, at der foreligger relevante og velbeskrevne undersøgelsesresultater med en klar konklusion. Mange brud, herunder brud i rygsøjlen, kan være vanskelige at vurdere og kræver, at billederne bliver vurderet og beskrevet af afdeling 1. Hvis der er indikation for en akut undersøgelse, vil der også være indikation for en hurtig og velkvalificeret beskrivelse af undersøgelsen, med henblik på at den rette behandling kan iværksættes så hurtigst som muligt efter starten af forløbet.

Det er Patientombuddets vurdering, at afdeling 1, i lyset af at der var tale om en akut udført undersøgelse, burde have sikret, at den endelige beskrivelse af undersøgelsen den 7. november 2011 blev foretaget den 7. eller den 8. november 2011, samt at det var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at den endelige beskrivelse først forelå den 16. november 2011.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 7. til den 16 november 2012 på afdeling 1, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afdeling 2

 

Opfølgning på røntgenundersøgelse

Om formiddagen den 7. november 2011 blev overflyttet til afdeling 2. var motiveret for mobilisering.

Ved den indledende gennemgang af resultatet af røntgenundersøgelsen den 7. november 2011  kl. 16.23 vurderede man på afdeling 2, at billederne viste et sammenfald i tolvte brystkassehvirvel

.

Det blev noteret, at dette hidhørte fra 2008, og at man afventede røntgenafdelingens endelige beskrivelse af røntgenbillederne. Akut medicinsk modtagelsen vurderede, at der var behov for fysioterapi, og at der skulle tages stilling til yderligere hjælp i hjemmet ved udskrivelsen.

Den 8. november 2011 fandt man på afdeling 2, at billederne fra røntgenundersøgelsen den foregående dag viste, at en frisk fraktur af første lændehvirvels overkant ikke kunne udelukkes, men at den endelige beskrivelsen røntgenundersøgelsen den 7. november 2011 endnu ikke forelå. Man vurderede, at godt måtte bevæge sig, og at behandling i form af ergoterapeutisk- og fysioterapeutisk genoptræning kunne iværksættes. Man afventede dog fortsat røntgenafdelingens endelige beskrivelse af billederne fra røntgenundersøgelsen, der blev foretaget den 7. november 2011.

Den 9. november 2011 havde tiltagende ondt, hvorfor den smertestillende behandling blev øget.

Den 10. november 2011 klagede over ekstreme rygsmerter ved mobilisering, og den smertestillende behandling var ikke tilstrækkelig. oplyste, at hun havde fornemmelse af svien fra enten nedre del af maven eller nedre del af ryggen, samt at hun havde hyppig vandladning. Det blev noteret, at man fortsat afventede beskrivelsen af billederne fra den røntgenundersøgelse, der blev foretaget den 7. november 2011.

Senere samme dag havde klaget over forstoppelse, og da det i forbindelse med en undersøgelse af endetarmen blev observeret, at havde voldsomme rygsmerter, forsøgte man forgæves at kontakte røntgenafdelingen telefonisk med henblik på beskrivelsen af billederne fra den røntgenundersøgelse, der blev foretaget den 7. november 2011.

Den 16. november 2011 modtog afdeling 2 den endelige beskrivelse af billederne fra røntgenundersøgelsen, der blev foretaget den 7. november 2011.

Patientombuddet kan oplyse, at det er vigtigt, at ældre patienter bliver mobiliseret hurtigt. Ældre taber meget hurtigt muskelstyrke og -funktion og får ved sengeleje en øget risiko for komplikationer, herunder blodpropper og infektioner. Mobiliseringen sker under smertedække, hvor man prøver sig frem i samråd med patienten. Det er kun i en situation, hvor der er en tungtvejende grund, som eksempelvis en kendt risiko for tryk for rygmarvsnerverne, at sengeleje kan være nødvendigt.

Patientombuddet kan videre oplyse, at behandling af et knoglebrud uanset hvilke knogler, der er tale om, kræver, at der foreligger relevante og velbeskrevne undersøgelsesresultater med en klar konklusion. Mange brud, herunder brud i rygsøjlen, kan være vanskelige at vurdere og kræver, at billederne bliver vurderet og beskrevet af afdeling 1. Hvis der er indikation for en akut undersøgelse, vil der også være indikation for en hurtig og velkvalificeret beskrivelse af undersøgelsen, med henblik på at den rette behandling kan iværksættes så hurtigst som muligt efter starten af forløbet.

Patientombuddet kan endvidere oplyse, at hvis den kliniske afdeling selv har vurderet, at en røntgenundersøgelse ikke har vist aktuelle forandringer, er det i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at behandle patienten i overensstemmelse med denne viden. Hvis patientens tilstand ikke følger det forventede forløb, bør situationen revurderes, og heri indgår fremskaffelse af en radiologisk vurdering af undersøgelsen.

Det er Patientombuddets vurdering, at det var relevant, at der den 7. november 2011 ikke blev ordineret fast sengeleje indtil den endelige beskrivelse af røntgenundersøgelsen forelå, i lyset af at røntgenafdelingens foreløbige beskrivelse af billederne ikke gav mistanke om friske sammenfald af ryghvirvlerne, samt at ikke havde tryksymptomer på rygmarvsnerverne i en grad, som kunne true hendes førlighed.

Det er dog Patientombuddets vurdering, at afdeling 2 i perioden fra den 8. til den 16. november 2011 burde have rykket for den endelige beskrivelse af røntgenundersøgelsen den 7. november 2011, idet der var tale om en akut undersøgelse, og idet afdeling 2 den 8. november 2011 vurderede, at et frisk brud ikke kunne udelukkes, samt at fik tiltagende smerter ved mobilisering.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 8. til den 16. november 2011 på afdeling 2, , i forbindelse med opfølgning på røntgenundersøgelse var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Fast sengeleje og tilretning af trepunktsele

Den 17. november 2011 blev der ved rygkirurgisk tilsyn anbefalet sengeleje og bevægelse af overkroppen som en træstamme, indtil fik et trepunktskorset.

Patientombuddet kan oplyse, at såkaldt træstammeforflytning er en velkendt og almindelig anvendt metode med henblik på at undgå, at ryghvirvlerne glider, roterer eller bøjes ved forflytningen. Trepunktskorsettet har samme funktion, og indtil korsettet er blevet tilpasset af en bandagist, anvendes træstammeforflytning.

Patientombuddet kan oplyse, at et trepunktskorset bestilles hos en bandagist, og at korsettet normalt leveres inden for et døgn efter bestillingen. Ved levering tilpasser bandagisten korsettet til patienten. Tilpasningen kan være forbundet med vanskeligheder, og det kræver samtidig tilvænning for patienten at bruge korsettet. Endvidere er det også vigtigt, at personalet ved, hvordan korsettet hos den enkelte patient skal håndteres. Derfor foretages den endelige tilpasning, som kan tage flere dage, i et samarbejde mellem bandagisten, personalet og patienten.

Den 18. november 2011 fik et korset, som blev tilpasset af en bandagist med oplysninger om, at korsettet måtte tages af, når sov, men at der ikke måtte ske mobilisering, uden at havde korsettet på. Der blev endvidere givet anvisning på, hvordan korsettet skulle tilpasses.

Den 21. november 2011 sad s korset dårligt, og plejepersonalet foranledigede, at der ville komme tilsyn i løbet af dagen med henblik på tilpasning af korsettet.

Den 22. november 2011 havde igen problemer med korsettet, som hun følte sad forkert, og bandagisten tilså igen . Det blev herefter noteret, at korsettet sad godt nok. Fordi det skulle påsættes, mens lå ned, kunne bagstykket let komme til at forskubbe sig, men det kunne efterfølgende rykkes på plads, når var kommet op at stå.

Patientombuddet har bemærket, at det ikke fremgår af journalen fra indlæggelsen på , at som følge af, at korsettet klemte, hverken kunne spise eller drikke og havde smerter over nyrer og lever.

Patientombuddet har derfor lagt til grund, at disse gener først opstod efter udskrivelsen den 23. november 2011.

Det er Patientombuddets vurdering, at det den 17. november 2011 var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at der blev ordineret sengeleje og bevægelse af kroppen som en træstræmme, indtil der kunne påsættes trepunktskorset.

Det er endvidere Patientombuddets vurdering, at der i perioden fra den 18. til den 23. november 2011 var stor opmærksomhed på, at s trepunktskorset blev indstillet korrekt, og at det var relevant, at tilpasningen ved en bandagist skete over flere gange.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at den behandling, som på afdeling 2, , i perioden fra den 17. til den 23. november 2011 i forbindelse med ordination af fast sengeleje og tilretning af trepunktsele var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

 

Personlig hygiejne

Klager har anført, at ikke fik tilstrækkelig mulighed for at blive vasket og få børstet tænder.

Den 8. november 2011 havde selv vasket sig og havde fået hjælp til tøjskift.

Den 12. var s seng blevet bundskiftet, og hun havde fået hjælp til nedre hygiejne.

Den 13. november 2011 om morgenen var s sengetøj blevet skiftet og hun havde fået hjælp til soignering. Om formiddagen havde hun selv vasket sig og selv klaret tøjskift.

Den 14. og den 16. november 2011 blev det i forbindelse med funktionsvurderinger af noteret, at hun kunne vaske sig selv, når alt var anrettet foran hende, og når hun var smertedækket. Når hun havde smerter, havde hun stort set behov for fuld hjælp. Det fremgår endvidere, at hun efter udskrivelsen ville have brug for hjemmepleje, blandt andet i form af hjælp til personlig hygiejne og hjælp til mobilisering, når hun havde smerter.

Patientombuddet har bemærket, at der ikke er foretaget dokumentation af, hvorvidt og hvor ofte, fik hjælp til personlig hygiejne i perioden fra den 17. november 2011, hvor der blev ordineret sengeleje og bevægelse af kroppen som en træstamme, og til den 21. november 2011, hvor det i forbindelse med vurdering af s funktionsevne blev noteret, at hun var meget motiveret for at klare sig selv, og at hun umiddelbart ønskede så lidt hjælp som muligt. Dog erkendte hun, at hun havde akut brug for lidt hjælp. Det blev hertil noteret, at havde brug for hjælp til øvre personlig hygiejne og hjælp til at få korsettet på og af.

har ikke bestridt klagers oplysninger om, at ikke følte at være blevet vasket tilstrækkeligt, og at hun ikke havde haft mulighed for at få børstet tænder.

På denne baggrund, og i lyset af den sparsomme dokumentation herfor, må Patientombuddet lægge til grund, at der ikke har været tilstrækkelig opmærksomhed på s behov for hjælp til personlig hygiejne.

Det er Patientombuddet vurdering, at der i perioden fra den 8. til den 23. november 2011 burde have været mere opmærksomhed på s behov for hjælp til personlig hygiejne i lyset af hendes tilstand med smerter og begrænset mobiliseringsevne, samt det ordinerede fast sengeleje.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at den behandling, som modtog på afdeling 2, i perioden fra den 8. til den 23. november 2011 i forbindelse med personlig hygiejne var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.