Klage over manglende blodfortyndende behandling forud for operation

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog den 24. september og den 19. oktober 2010.

Sagsnummer:

14POB012

Offentliggørelsesdato:

19. februar 2014

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog den 24. september og den 19. oktober 2010.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på afdeling , , den 24. september og 19. oktober 2010.

Klager har blandt andet anført, at man burde have trappet s blodfortyndende medicin ned inden operationen.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

 

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Den 20. juli 2010 blev opereret for nethindeløsning. Ved operationen blev glaslegemet fjernet, nethinden blev lagt på plads og fikseret med laser. Ved operationen blev det bagerste øjensegment fyldt med silikoneolie.

Patientombuddet kan oplyse, at dette havde en midlertidig funktion som støtte til nethinden, mens den helede efter operationen.

Patientombuddet kan videre oplyse, at nethindeløsning er en alvorlig øjensygdom, som ubehandlet leder til fuldstændig blindhed. Nethindeløsning kan behandles på forskellig vis. Når øjet, som i s tilfælde, tidligere er opereret for grå stær, består behandlingen oftest af en kirurgisk fjernelse af glaslegemet. Glaslegemet er den gelé, som ligger i øjets bageste del og som med tiden falder sammen. Dette kan medføre, at der opstår huller i nethindens periferi med nethindeløsning til følge. Når glaslegemet er fjernet operativt, bringer man nethinden på plads og hullerne bliver behandlet med laser. Dette giver en række stærke ar, som efter nogle måneder er stærke nok til at holde nethinden på plads. Indtil dette finder sted skal nethinden støttes af noget andet. I s tilfælde valgte man silikoneolie, som øjet blev fyldt med under operationen for nethindeløsning.

Hvis forholdene i øjet er tilfredsstillende efter et par måneder, vil man almindeligvis tilbyde, at silikoneolien fjernes ved en operation og erstattes af fysiologisk saltvand. Det rummer flere fordele at fjerne olien: dels forsvinder den langsynethed, som silikoneolien er årsag til i kraft af sit høje brydningsindex, og dels er det forbundet med en del meget hyppige komplikationer på længere sigt, hvis ikke silikoneolien fjernes. Det er således bedst, hvis det er muligt at fjerne silikoneolien.

Den 19. oktober 2010 blev silikoneolien fjernet i lokalbedøvelse. I efterforløbet indtrådte blødninger i øjet med blindhed til følge.

Det fremgår af epikrisen fra den 17. juli 2010, at var i behandling i behandling med det blodfortyndende præparat Marevan. Man var således på forud for operationen den 19. oktober 2010 bekendt med, at var i behandling med blodfortyndende medicin.

Patientombuddet har bemærket, at det ikke fremgår af journalen, at man forud for operationen overvejede s blodfortyndende behandling med Marevan. Patientombuddet har således lagt til grund, at man ikke gjorde sig overvejelser desangående forud for operationen.

Patientombuddet kan oplyse, at formålet med blodfortyndende behandling med Marevan er at undgå dannelsen af blodpropper. Det har den bivirkning, at det samtidig hæmmer blodets evne til at størkne andre steder i kroppen, for eksempel ved skader eller i forbindelse med en operation. Med andre ord vil en behandling med Marevan i betydende grad øge risikoen for blødning rundt omkring øjet i forbindelse med anlæggelsen af lokalbedøvelsen ved en øjenoperation og i selve øjeæblet i forbindelse med operationen. Derfor er det et ufravigeligt forhold, som man bør overveje, inden der foretages en hvilken som helst operation, herunder eksempelvis en øjenoperation med fjernelse af silikoneolie.

Mange patienter kan blot holde en kortere pause med deres blodfortyndende behandling med Marevan forud for en operation. I den forbindelse måler man en blodprøve, INR, som fortæller i hvilken grad, blodet kan størkne.

Andre patienter får deres blodfortyndende behandling af en mere alvorlig årsag, her under på grund en kunstig hjerteklap som i s tilfælde. I disse situationer kan behandlingen med Marevan ikke uden videre foranstaltning undlades. Det er så almindeligt at ændre behandlingen fra Marevan til indsprøjtninger i underhuden med et heparinlignende produkt i en kortere periode omkring operationen. Dette har den ønskede blodfortyndende effekt uden at blødningstilbøjeligheden er særlig øget ved en operation.

Alt i alt skal alle fordele og ulemper overvejes inden enhver operation. Hvis man skønner, at det er meget farligt at ændre den blodfortyndende behandling, kan mange indgreb gennemføres alligevel, blot med en større risiko for blødning til følge.

Det er Patientombuddets opfattelse, at man relevant valgte at fjerne silikoneolien fra s øje, ligesom man ved fjernelse anvendte en relevant bedøvelsesform og relevant procedure og teknik.

Det er dog Patientombuddets opfattelse, at man nøje burde have overvejet s blodfortyndende behandling. Det er videre Patientombuddets opfattelse, at det ville have været almindelig anerkendt standard at holde en behandlingspause med Marevan, at måle blodfortyndingen med blodprøver og samtidig give forebyggende indsprøjtninger med et heparinlignende produkt i underhuden, hvilket ville have mindsket risikoen for blødning og blodprop til et minimum.

Patientombuddet finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 24. september og den 19. oktober 2010 på afdeling , , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.