Ikke kritisabelt at holde pause med blodfortyndende medicin før operation

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere Sygehus for den behandling, som modtog den 3. juli 2013.

Sagsnummer:

14POB051

Offentliggørelsesdato:

18. juli 2014

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere Sygehus <****> for den behandling, som <****> modtog den 3. juli 2013.

Klagen

Der er klaget over følgende:

  • At ikke modtog en korrekt behandling på Sygehus den 3. juli 2013.

Der er hertil anført, at man stoppede hans behandling med Clopidogrel, før han skulle opereres, og at han derfor fik en blodprop.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelsen af klagepunkt

Den 3. juli 2013 ankom til skadestuen, fordi han under et tungt løft hørte et smæld i sin venstre arm, og efterfølgende havde smerter ved venstre biceps samt nedsat bøjeevne i armen.


Det blev vurderet, at der formentlig var tale om en overrivning af bicepssenen, hvorfor han blev opskrevet til operation. Da tog blodfortyndende Clopidogrel for en hjertesygdom, blev han orienteret om at holde pause med dette fra den følgende dag.

Den 6. juli 2013 blev opereret i venstre arm, og den 15. juli 2013 blev han indlagt med en blodprop i højre overarm.

Det fremgår af udtalelse fra Sygehus , at Clopidogrel gives for at hindre blodpropper i arteriesiden samt i hjerte og hjerne. fik en blodprop på venesiden, og dette dækker Clopidogrel ikke for. Det ville derfor ikke have forhindret den senere opståede blodprop, hvis han var fortsat med behandlingen. Endvidere fremgår det af udtalelsen, at man nøje overvejer at stoppe den blodfortyndende behandling, og at der er størst risiko for blodpropper i benene, og at risikoen er størst ved store indgreb.

Patientombuddet kan oplyse, at Clopidogrel anvendes for at hindre blodprop i hjerne og hjerte. Der er større risiko for kraftig blødning under en operation, hvis patienten er i behandling med blodfortyndende medicin, hvorfor man oftest vælge at holde pause med den blodfortyndende behandling.

Patientombuddet kan videre oplyse, at Clopidogrel ikke virker forebyggende mod blodpropper i venesiden, hvorfor en pausering med dette præparat ikke har betydning for udvikling af blodpropper der.

Det er Patientombuddets vurdering, at den behandling, som modtog på Sygehus den 3. juli 2013, var tilstrækkelig og relevant.

Patientombuddet har herved lagt vægt på, at det var relevant at pausere behandlingen med Clopidogrel for at hindre kraftig blødning under operationen, og at pauseringen ikke har sammenhæng med den senere opståede blodprop.

Patientombuddet finder på den bagrund, at den behandling, som modtog på Sygehus den 3. juli 2013, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.