Mangelfuld undersøgelse for torsio testis på trods af symptomer

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 1 for den behandling, som modtog den 18. oktober 2013. Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 2 for den behandling, som modtog den 20. oktober 2013.

Sagsnummer:

14POB087

Offentliggørelsesdato:

10. december 2014

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 1 for den behandling, som <****> modtog den 18. oktober 2013. Patientombuddet finder grundlag for at kritisere Sygehus 2 for den behandling, som <****> modtog den 20. oktober 2013.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1.         At ikke modtog en korrekt behandling på skadestue , Sygehus 1 den 18. oktober 2013.

har på vegne af sin søn blandt andet anført, at den 18. oktober 2013 blev undersøgt på Sygehus 1, da han havde kvalme, opkastninger, øm og hævet højre testikel, smerter i lysken samt maven. har videre anført, at blev sendt hjem med råd om at kontakte egen læge, hvis symptomerne fortsatte.

2.         At ikke modtog korrekt behandling på afdeling , Sygehus 2 den 20. oktober 2013.

har på vegne af sin søn blandt andet anført, at den 20. oktober 2013 blev undersøgt på Sygehus 2 på grund af fortsatte smerter og hævelse i hans testikel samt feber. har videre anført, at det blev konstateret, at havde betændelse i testiklen, hvorfor han blev sendt hjem med pencillin samt en aftale om foretagelse af en ultralydsscanning den efterfølgende dag. Endvidere er det anført, at ultralydsscanning viste, at testiklen var død på grund af forsømt afsnøring af testiklen, hvorfor den skulle bortopereres.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for 1. klagepunkt

Den 18. oktober 2013 blev , der var 16 år gammel, kørt på skadestue på Sygehus 1 på grund af smerter i maven og med mistanke om blindtarmsbetændelse. Det blev her konstateret, at han havde hævelse i højre testikel, hvilket var opstået i løbet af natten. Det er ikke angivet i journalen, på hvilket tidspunkt i løbet af natten, smerterne var opstået. havde konstant kvalme med flere gange opkastning. Smerterne var dog aftagne. var feberfri, han havde normal puls, blodtryk og iltmætning, ligesom en foretagen urinstiks var blank. Det fremgår videre af journalen, at der var direkte og indirekte ømhed svarende til højre testikel.

Patientombuddet kan oplyse, at formuleringen ”direkte og indirekte ømhed” er en formulering, der almindeligvis er forbeholdt bugvæggen, hvorfor det er uklart, om der blev refereret til en øm testiklen eller en øm bugvæg.

Endeligt blev det konkluderet, at der ikke blev fundet tegn på drejning af testiklen omkring sædstrengen (torsio testis). blev efter undersøgelsen sendt hjem med meddelelse om at vente 24 timer og herefter henvende sig til egen læge eller til Sygehus 2, hvis han oplevede fortsatte smerter i testiklen.

Patientombuddet kan oplyse, at torsio testis opstår akut og oftest hos drenge i alderen 12-20 år, men kan forekomme i alle aldre. Smerterne starter typisk uprovokeret om natten.

Patientombuddet kan videre oplyse, at der ikke sjældent tillige er mavesmerter og opkastninger ved torsio testis.  

Yderligere kan Patientombuddet oplyse, at det ikke er muligt at udelukke torsio testis ved klinisk undersøgelse, når der er akutte smerter i testiklen.

Endeligt kan Patientombuddet oplyse, at det fremgår af Sundhedsstyrelsen vejledning nr. 9026 af 5. februar 2009 ”Vejledning om diagnostik af torsio testis”, at man ved akut opståede smerter i pungen altid skal mistænke torsio testis og foretage diagnosticering akut. Diagnosen skal opretholdes indtil denne kan af- eller bekræftes med sikkerhed, enten ved en akut ultralydsundersøgelse eller ved et kirurgisk eksplorativt indgreb. Herudover bør patienten være opereret inden for 6 timer efter symptomdebut

Det er Patientombuddets vurdering, at den optagne sygehistorie for var mangelfuld, idet det ikke er angivet, hvornår i løbet af natten symptomerne startede. Videre er det Patientombuddets vurdering, at der burde have været spurgt ind til afføringsmønster for at afklare, om s symptomer skyldtes lyskebrok. Ligeledes burde der have været spurgt ind til vandladning for at afklare, om symptomerne skyldtes en urinvejsinfektion, der havde udbredt sig ned langs sædstrengen. Herudover burde der have været spurgt ind til, hvorvidt tidligere havde oplevet smerter i pungen, idet dette kunne være tegn på et tidligere tilfælde af mild torsio testis, som var gået i sig selv igen.  

Det er videre Patientombuddets vurdering, at undersøgelsen af pungens indhold var utilstrækkelig, idet man burde have undersøgt, om der var smerter eller alene ømhed ved berøring, ligesom man burde have forsøgt at afdække, om smerterne var lokaliseret i testikellen eller bitestikellen. Herudover er det ikke angivet, hvordan man kom frem til, at der ikke var tegn på torsio testis.

Yderligere er det Patientombuddets vurdering, at på baggrund af sine symptomer burde have været undersøgt for torsio testis, hvilket i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning skulle være sket ved indlæggelsen ved akut operation eller ved at foretage en akut ultralydsscanning. 

Det er herefter samlet Patientombuddets vurdering, at ikke modtog korrekt behandling. Patientombuddet har i sin vurdering lagt vægt på, at oplevede akutte smerter i pungen, men hverken blev ultralydsscannet eller opereret til trods for, at der foreligger entydig vejledning herom fra Sundhedsstyrelsen.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at den behandling, som modtog på skadestue , Sygehus 1 den 18. oktober 2013, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Begrundelse for 2. klagepunkt

Den 20. oktober 2013 var s testikel stadig hævet og øm, og han havde nu feber. kontaktede derfor lægevagten, der sendte til undersøgelse på afdeling på Sygehus 2. Her blev det konstateret, at der var udtalt hævelse på højre side af s pung samt konstante smerter. Der var herudover en temperaturforhøjelse til 38,2˚C samt et forhøjet antal hvide blodlegemer i blodet, hvilket kunne være tegn på en infektion. havde på dette tidspunkt i to et halvt døgn haft smerter, rødme og hævelse i højre testikel. Der var udtalt ømhed af pungens indhold, og det var ikke muligt at foretage en uddifferentiering mellem de forskellige anatomiske strukturer. Man mistænke derfor en svær infektionsgrad i testiklerne, og der blev behandlet for såkaldte e. colibakterier med Ciproxin. Herudover blev der bestilt tid til en ultralydsscanning af pungen den efterfølgende dag for at sikre diagnosen og for at udelukke, at der var tale om en pusansamling.

Den efterfølgende dag blev der foretaget en ultralydsscanning af s pung, hvor der blev konstateret iltmangel i højre testikel og en ca. 3 cm stor pudsansamling, hvilket indikerede en afsnøring af testiklen. blev derfor akut opereret, og det blev i forbindelse hermed konstateret, at testiklen var sort og var blevet afsnøret. På grund af den længerevarende manglende iltning af testiklen, stod den ikke til at redde, hvorfor den blev bortopereret.

Patientombuddet kan oplyse, at bitestikelbetændelse er en tilstand, der kan ses også hos endnu ikke seksuelt aktive teenagere.

Videre kan Patientombuddet oplyse, at svær bitestikelbetændelse, der spreder sig til testiklerne, kan give de samme symptomer, som ved torsio testis.

Det er imidlertid Patientombuddets vurdering, at torsio testis fortsat bør udelukkes, hvis ikke der er sket diagnosticering for bitestikelbetændelse, og at dette bør ske ved akut operation eller akut ultralydsundersøgelse.

Det er således Patientombuddets vurdering, at man fortsat burde have haft mistanke om torsio testis ved indlæggelsen den 20. oktober 2013 på trods af det kliniske billede, hvorfor der skulle have været undersøgt akut herfor.

Det er på baggrund heraf Patientombuddets vurdering, at ikke modtog korrekt behandling. Patientombuddet har i sin vurdering lagt vægt på, fortsat oplevede akutte smerter i pungen, men hverken blev ultralydsscannet eller opereret til trods for, at der foreligger entydig vejledning herom fra Sundhedsstyrelsen.

Det er Patientombuddets vurdering, at det ikke er afgørende for vurdering af sagen, hvorvidt den højre testikel stod til at redde, da blev indlagt den 20. oktober 2013.

Patientombuddet finder således, at den behandling, som modtog på afdeling , Sygehus 2 den 20. oktober 2013, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

ooo00ooo

Kommentarer fra af den 15. maj 2014 er indgået i Patientombuddets vurdering af sagen.