Manglende reaktion på tegn på urinvejsinfektion

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere , Kommune , for den behandling, som modtog i perioden fra den 27. til den 29. oktober 2013.

Sagsnummer:

15POB22

Offentliggørelsesdato:

26. maj 2015

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****>, Kommune <****>, for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 27. til den 29. oktober 2013.

Klagen

Der er klaget over følgende:

  • At ikke modtog en korrekt behandling på , Kommune , i perioden fra den 18. til den 30. oktober 2013.

Klager har blandt andet anført, at måtte indlægges akut fra , idet han var slemt dehydreret, og han havde fået så voldsom blærebetændelse, at det havde udviklet sig til blodforgiftning.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 18. oktober 2013 kom , 67 år, til , hvor han skulle være i aflastning frem til den 30. oktober 2013. havde dissemineret sklerose og havde behov for hjælp til alle aktiviteter.

Klager har oplyst, at tidligere havde haft ophold på , og at han disse gange også havde fået blærebetændelse under opholdet. Klager har endvidere oplyst, at havde kendskab til s situation omkring sklerose, kateter og ikke mindst hans behov for et stort væskeindtag.

I perioden fra den 18. til den 23. oktober 2013 havde det udemærket. Han oplevede til tider kramper, og man konstaterede trykspor på hans hæle. Man vurderede i den forbindelse, at skulle sidde mest muligt oppe i en stol, når han var vågen, og at han jævnligt skulle vendes, når han befandt sig i sengen.

I perioden fra den 23. til den 26. oktober 2013 var tiltagende træt, men han spiste fortsat og var også i bad.


Det er Patientombuddets vurdering, at behandlingen af fra den 18. til den 26. oktober 2013 skete på relevant og tilstrækkelig vis.

I perioden fra den 27. til den 29. oktober 2013 var igen tiltagende træt og led meget af kramper i benene, hvilket medførte, at hans søvn blev forstyrret. Man forsøgte med lejring og massage, som ikke havde nogen virkning. Da Pamol ikke var tilstrækkelig smertedækkende, kontaktede man den 28. oktober 2013 s egen læge, der ordinerede Tramadol. var i perioden meget smerteforpint, urolig og ønskede hverken mad eller drikke.


Den 29. oktober 2013 konstaterede man cirka 100 ml meget mørk og ildelugtende urin i kateterposen, og man kontaktede s egen læge med mistanke om urinvejsinfektion. havde på dette tidspunkt smerter og kramper døgnet rundt. Man forsøgte senere samme dag at få urin fra kateteret, men dette lykkedes ikke.

Det er Patientombuddets vurdering, at såfremt der er så sparsom en mængde af urin, at der intet kan trækkes op i kanylen gennem kateteret ved forsøg herpå, er det et udtryk for, at har haft et manglende væskeindtag. Det er endvidere Patientombuddets vurdering, at man i sådanne tilfælde skal sikre, at der tilføres den nødvendige væske, så urinproduktionen igangsættes.

Det er Patientombuddets vurdering, at træthed, smerter, nedsat appetit og konfusion alle er tegn på en mulig eller begyndende urinvejsinfektion, og man burde derfor på allerede den 27. oktober 2013, hvor disse symptomer viste sig, have reageret herpå.

Den 29. oktober 2013 om aftenen konstaterede man, at medicinen mod urinvejsinfektionen ikke var dukket op. modtog derfor kun smertestillende og sov umiddelbart godt natten til den 30. oktober 2013.


Det er Patientombuddets vurdering, at man på burde have reageret på, at antibiotika til behandlingen af ikke var kommet som forventet.

Den 30. oktober 2013 var antibiotika til behandlingen af s urinvejsinfektion endnu ikke kommet, og kl. 9 valgte man at vække , idet han var bleg og havde en lidt gusten kulør. benægtede, at han havde smerter eller kvalme, men man konstaterede, at han rystede på hele kroppen, var urolig og havde svært ved at svare på tiltale. Man valgte at kontakte s egen læge, der ville tilse ham efter middag samme dag. Man skiftede kateteret, og herefter kom der 500 ml meget tykt og grumset urin ud. havde desuden en temperatur på 39,6.

Den 30. oktober 2013 kl. 11 var kun kontaktbar ved stærk smertestimulation. Han kunne ikke indtage medicin gennem munden, og fik derfor ikke antibiotika mod blærebetændelsen.

Patientombuddet kan oplyse, at der er mulighed for at give antibiotisk behandling gennem en blodåre med et intravenøst venekateter, hvis antibiotika i den konkrete situation ikke kan indtages oralt. Patientombuddet kan endvidere oplyse, at der som udgangspunkt ikke anlægges intravenøse venekatetre til borgere, der er på aflastningspladser, med mindre kommunen har oprettet et sygeplejefagligt akutteam, der varetager denne type opgaver.

Man vurderede efterfølgende, at det ikke var forsvarligt at afvente lægens besøg efter middag, og valgte at ringe 112, hvorefter blev indlagt på hospitalet.

Det er Patientombuddets vurdering, at behandlingen af den 30. oktober 2013 skete på relevant og tilstrækkelig vis.

Patientombuddet finder på den baggrund samlet, at den behandling, som modtog i perioden fra den 27 til den 29. oktober 2013 på , Kommune , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.