Kun ret til vederlagsfri fysioterapi efter lægehenvisning.

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Kommune den 23. april 2015 om s ret til vederlagsfri fysioterapi. havde ikke ret til vederlagsfri fysioterapi.

Sagsnummer:

15POB46

Offentliggørelsesdato:

10. august 2015

Juridisk tema:

Gratis fysioterapi

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Kommune <****> den 23. april 2015 om <****>s ret til vederlagsfri fysioterapi. <****> havde ikke ret til vederlagsfri fysioterapi.

Klagen

ansøgte Kommune om vederlagsfri fysioterapi. Kommune gav ved afgørelse af 23. april 2015 afslag på vederlagsfri fysioterapi.

klagede den 13. maj 2015 over Kommune s afgørelse.

Begrundelse

Kommune meddelte efter ansøgning ved afgørelse af 23. april 2015 afslag på vederlagsfri fysioterapi med den begrundelse, at s diagnose ikke var omfattet af diagnoselisten for vederlagsfri fysioterapi.

klagede den 13. maj 2015 mundtligt til Kommune , som den 20. maj 2015 videresendte klagen til Patientombuddet.

Patientombuddet kan oplyse, at en kommune skal tilbyde vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning.

Det fremgår af sundhedslovens § 140 a og § 1 i bekendtgørelse nr. 710 af 27. juni 2008 om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen.

Kommune har indhentet en statusattest fra s alment praktiserende læge. Det fremgår af statusattesten, som er dateret den 9. februar 2015, at s alment praktiserende læge har vurderet, at hendes sygdom ikke er omfattet retten til vederlagsfri fysioterapi. Lægen henviser til en vurdering foretaget af en speciallæge i reumatologi.

Det fremgår af lægebrev af 4. december 2013 udfærdiget af denne speciallæge, at s symptomer skyldes slidgigt i lænden, hænderne og i højre knæ.

Patientombuddet kan oplyse, at en kommune ikke kan afholde en udgift, hvis der ikke er hjemmel hertil. Der er ingen regler i sundhedsloven eller i ovennævnte bekendtgørelse, hvorefter en kommune kan se bort fra kravet om lægehenvisning til vederlagsfri fysioterapi.

Kommune havde som følge heraf ikke hjemmel til at bevilge vederlagsfri fysioterapi. havde derfor ikke ret til vederlagsfri fysioterapi.

På denne baggrund tiltræder Patientombuddet den afgørelse, som Kommune traf den 23. april 2015 om vederlagsfri fysioterapi til .

Patientombuddet skal afslutningsvis bemærke, at Sundhedsstyrelsen i bilag 2 til vejledning af 3. juli 2008 om adgang til vederlagsfri fysioterapi har udfærdiget en liste over de diagnoser, som kan berettige en patient til at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi. Det er patientens læge, som vurderer, om patientens diagnose er på denne liste. Slidgigt er ikke en af diagnoserne på listen.