Mangelfuld orientering om PSA-værdier, herunder indikation for genhenvisning til afdeling 1

Styrelsen for Patientsikkerhed finder grundlag for at kritisere Sygehus for den behandling, som modtog den 8. marts 2010. Styrelsen for Patientsikkerhed finder grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog i perioden fra den 28. marts 2011 til den 14. august 2014.

Sagsnummer:

15SPS80

Offentliggørelsesdato:

16. december 2015

Faggruppe:

Læger

Kategori:

Behandlingssager

Styrelsen for Patientsikkerhed finder grundlag for at kritisere Sygehus <****> for den behandling, som <****> modtog den 8. marts 2010. Styrelsen for Patientsikkerhed finder grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 28. marts 2011 til den 14. august 2014.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1.       At ikke modtog en korrekt behandling på afdeling 1, Sygehus , den 8. marts 2010.

har anført, at hospitalet ikke foretog en relevant og tilstrækkelig overlevering til hans praktiserende læge vedrørende PSA-tal.

2.       At ikke modtog en korrekt behandling hos , i perioden fra den 8. marts 2010 til september 2014.

har anført, at ikke var bevidst om grænsetallene for PSA, og reagerede derfor ikke, da blodprøver viste for høje tal.

Begrundelse

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelsen af 1. klagepunkt

Den 8. marts 2010 blev det noteret, at 68-årige var til 1-årig kontrol på afdeling 1, Sygehus , efter radikal fjernelse af blærehalskirtlen (prostatektomi), som var gået godt. Det blev videre noteret, at PSA var 0,06 mikrogram/l. Det blev besluttet, at der ikke var grund til yderligere kontrol i hospitalsregi, og det blev i epikrisen anbefalet, at hans praktiserende læge tog målinger af PSA en gang årligt.

Styrelsen kan oplyse, at opfølgning efter radikal fjernelse af prostata sker ved hjælp af PSA-kontrol, som kan foretages af praktiserende læge, når der er gået 1 år efter operationen. Der anbefales årlig PSA-kontrol i 10 år, og man skal reagere på en stigning til mere end 0,2 ng/ml. Værdier over 0,2 ng/ml bør føre til henvisning med henblik på udredning for tilbagefald af sygdommen.

Styrelsen kan videre oplyse, at hvis den praktiserende læge skal overtage et kontrolforløb, skal hospitalsafdelingen oplyse hvilke kriterier, der skal være for at genhenvise til afdelingen. 

Styrelsen kan endeligt oplyse, at PSA står for prostata specifik antigen og er et enzym som dannes i prostata. Værdien stiger med størrelsen af prostata og i reglen ved prostatakræft.

Det er styrelsens vurdering, at der ved udskrivelsen af den 8. marts 2010 burde være givet information til hans praktiserende læge om ved hvilke PSA-værdier, der skulle føre til genhenvisning.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 8. marts 2010 på afdeling 1, Sygehus var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Begrundelse for afgørelsen af 2. klagepunkt

Det blev i epikrise af 19. marts 2010 fra Sygehus anført, at det anbefaledes, at der blev taget PSA ved egen læge 1 gang årligt, samt at selv skulle bestille tid hertil. Der fremgår ikke yderligere oplysninger om de årlige kontroller heri.

Den 28. marts 2011 var s PSA-tal 0,6 ng/ml, den 11. oktober 2012 2,1 ng/ml og den 17. juli 2014 4,9 ng/ml. Det fremgår ikke at være taget måling af PSA i 2013.

Styrelsen kan oplyse, at det påhviler den enkelte patient at bestille en tid hos sin praktiserende læge med henblik på afholdelse af de årlige kontroller.

Den 15. august 2014 tog kontakt til afdeling 2, idet s PSA-tal var 4,9, og der derved var mistanke om tilbagevendende kræft. Det blev aftalt, at skulle have taget nye blodprøver.

har i en udtalelse til sagen anført, at grænserne for hvilken PSA-værdi, der skal reageres på, ændres med tiden og den kan også variere fra patient til patient, eksempelvis afhængig af alder og sygdomsstadium. Det er videre anført, at ikke af epikrisen blev vejledt om, hvilken PSA-værdi der skulle reageres på.

Styrelsen kan oplyse, at PSA dannes i prostatakirtlen. Når en patient har fået konstateret prostatakræft og fået fjernet prostatakirtlen, vil en ny stigning i PSA-værdien herefter være udtryk for, at der er en vækst af kræftsygdommen og prostatavæv. Såfremt der findes en stigning i værdien, skal der henvises til udredning for tilbagevendende kræft.

Det er styrelsens opfattelse, at såfremt en lægeklinik overtager et kontrolforløb for PSA fra en afdeling 1 og ikke er informeret om eller bekendt med ved hvilke PSA-værdier, der skal føre til en genhenvisning til afdelingen, bør klinikken undersøge dette, så denne viden tilegnes.

Det er styrelsens vurdering, at burde have undersøgt, hvornår der skulle reageres på en stigning i PSA-værdien og foranstaltet yderligere udredning allerede på baggrund af resultatet fra den 28. marts 2011, da PSA-værdien her var 0,6 ng/ml.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 28. marts 2011 til den 14. august 2014 hos var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.