Hospital får kritik for osteoporoseforebyggelse ved prednisolonbehandling.

Hospital får kritik for ved langvarig behandling med prednisolon ikke at behandle med kalcium og D-vitamin til forebyggelse af knogleskørhed og for ikke løbende at henvise til DXA-scanninger.

Sagsnummer:

20SFP03

Offentliggørelsesdato:

23. januar 2020

Speciale:

Nyresygdomme, medicinske (nefrologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på nyremedicinsk afdeling.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på nyremedicinsk afdeling, , i perioden fra den 25. juli 2013 til den 13. oktober 2017.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ved mangeårig Prednisolonbehandling burde have modtaget sideløbende behandling med kalk og D-vitamin til forebyggelse af knogleskørhed.
  • at løbende burde have været henvist til DXA-scanninger med jævne mellemrum med henblik på kontrol for knogleskørhed. 

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den ved klageperiodens begyndelse 59-årige var blevet nyretransplanteret både i 1996 og 2009 og blev fulgt i kontrolforløb på nyremedicinsk afdeling, . Han led af grundsygdommen nyrebetændelse og modtog efter nyretransplantationen i 2009 binyrebarkhormonbehandling med præparatet Prednisolon, der som bredt immundæmpende middel anvendtes for at undgå afstødning af den transplanterede nyre.

Ved klageperiodens start indtog 5 mg Prednisolon dagligt. Den 16. januar 2015 bemærkede afdelingen, at der var et lavt D-vitaminniveau i blodprøverne. Der blev ikke iværksat D-vitamintilskud. Den 4. marts 2016 bemærkede afdelingen igen lavt D-vitaminniveau, fortsat uden iværksættelse af D-vitamintilskud. Den 10. juni 2016 medførte det lave D-vitaminniveau opstart af D-vitamin tilskud 35 µg dagligt.

havde rygsmerter i begyndelsen af november 2017, som førte til udredning hos egen læge. Han fik foretaget DXA-scanning den 4. december 2017. Der blev påvist svær osteoporose.

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere nyremedicinsk afdeling, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at efter styrelsens vurdering burde have modtaget løbende behandling med både kalk og D-vitamin til forebyggelse af knogleskørhed. 
  • at efter styrelens vurdering løbende burde have været henvist til DXA-scanninger med jævne mellemrum med henblik på kontrol for knogleskørhed.

Styrelsen kan dertil oplyse, at der ved behandling med prednisolon i en daglig dosis på 5 mg eller derover i 3 måneder eller derover bør foretages knoglescanning. Der bør også sikres en daglig indtagelse af calcium på minimum 800 mg og D-vitamin 20-40 µg. Dette skyldes, at prednisolon hæmmer optagelsen af calcium fra mave–tarmkanalen og øger cellernes følsomhed for biskjoldbruskkirtelhormon (parathyroidea hormon - PTH). PTH stimulerer frigivelse af calcium fra knoglerne. Samtidig nedsætter prednisolon direkte osteoblastfunktionen. Osteoblaster er knogledannende celler. Prednisolon medfører ligeledes øget osteoclastaktivitet. Osteoclaster øger knoglenedbrydningen. Samlet set medfører prednisolonbehandling således osteoporose.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 25. juli 2013 til den 13. oktober 2017 på nyremedicinsk afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed