Sygehus får kritik for manglende undersøgelse efter traumeregi af patient, som var blevet påkørt med en hastighed på 50 km i timen.

Sygehus får kritik for ikke at have undersøgt patient efter traumeregi. Patienten var blevet påkørt med en hastighed på 50 km i timen, hvorfor sygehuset burde have fore-taget undersøgelse efter traumeregi og foretaget billeddiagnostik.

Sagsnummer:

20SFP07

Offentliggørelsesdato:

6. februar 2020

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • Regionshospitalet , for behandlingen på Akutafdelingen.

Det betyder, at der ikke blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutafdelingen, Regionshospitalet , i perioden fra den 7. til den 8. februar 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  •    At ikke modtog relevant og tilstrækkelig undersøgelse og behandling af smerterne i sit højre ben

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Om aftenen og natten mellem den 7. og 8. februar 2019 blev , 45 år gammel, tilset på Akutafdelingen, Regionshospitalet , efter han på en lav kabinecykle med ca. 50 km/t var kørt ind i siden på en bil, som pludselig kørte ud foran ham. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, hans sår blev vasket, der blev givet en stivkrampe indsprøjtning og ordineret smertestillende medicin.

Det fremgår af klagen, at efterfølgende fik konstateret brud på lårbenshalsen. 

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Akutafdelingen, Regionshospitalet for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at blev tilset på Akutafdelingen, efter at han på en lav kabinecykel med ca. 50 km/t var kørt ind i siden på bil. 
  • at havde slået højre side af kroppen og havde hudafskrabninger på højre lår, lidt på højre underben og højre underarm samt stærke smerter ved bevægelse af højre ben. 
  • at der blev foretaget en objektiv undersøgelse, hvor der blev fundet ømhed af muskulaturen på højre lår, at sårene blev vasket, at der blev givet stivkrampeindsprøjtning, og at der blev ordineret smertestillende medicin og krykkestokke.
  • at den objektive undersøgelse ikke var tilstrækkelig i forhold til traumets karakter, idet man burde have undersøgt for direkte og indirekte knogleømhed og have foretaget en fuld top til tå undersøgelse af den tilskadekomne, dvs. gennemføling af arme, ben, hoved, nakke/ryg og aktiv bevægelighed af arme, ben og hals. Endelig burde det have været undersøgt om kunne gå ved egen kraft i Akutafdelingen, også selvom det var angivet i journalen, at han havde været oppe at gå ved skadesstedet.
  • at den objektive undersøgelse endvidere var utilstrækkelig i forhold til at vurdere om der var grund til at ordinere røntgenundersøgelse.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 7. til den 8. februar 2019 på Akutafdelingen, Regionshospitalet , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed