Sygehus får ikke kritik for at tage patienten ud af kræftpakkeforløb, da klinisk mammografi viste normale forhold

Sygehus får ikke kritik for at tage patienten ud af kræftpakkeforløb, da den kliniske mammografi viste normale forhold fraset indtrækning af brystvorte. Patienten fik bestilt tid til MR-scanning.

Sagsnummer:

20SFP143

Offentliggørelsesdato:

7. januar 2021

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Styrelsen for Patientsikkerhed finder ikke grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog i perioden fra den 13. februar til den 13. marts 2014.

Styrelsen for Patientsikkerhed tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

KLAGEN

Der er klaget over følgende:

  • At ikke modtog en korrekt behandling på i perioden fra den 13. februar til den 13. marts 2014.

Klager har anført, at brystkræft i venstre bryst blev overset. Det er dertil anført, at hun i juni 2016 fik stillet diagnosen brystkræft i venstre bryst.

BEGRUNDELSE

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

fik i juni 2016 konstateret venstresidig brystkræft.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Den 13. februar 2014 blev , 60 år, af egen læge henvist til udredning for brystkræft ved mammografi i henhold til kræftpakken. Dette under mistanke om venstresidig brystkræft. Der var indtrækning af venstre brystvorte.

Den 18. februar 2014 fik foretaget bilateral klinisk mammografi af brysterne i 3 projektioner på radiologisk afdeling, . Der blev videre foretaget ultralydsskanning.

Det blev noteret, at der sammenlignet med mammografiscreening i 2012 kunne ses uændret fibroadenomatose densitet 2-3 uden isolerbare tumorer, sekundære tegn ondartet sygdom eller ondartede mikroforkalkninger. Venstre papil kunne ses let indtrukket, lidt mere end på billederne fra 2012. Der kunne ikke ses synlige ondartede forandringer bag brystvorten.

Det blev videre noteret, at klinisk undersøgelse viste normale hudforhold. Der kunne kl. 10 A ses en lille indtrækning i areola på venstre side. Der blev ikke fundet palpable forandringer i brysterne, herunder ikke ved venstre brystvorte. Der fandtes ingen palpable lymfeknuder under armhulerne.

Ved ultralydsundersøgelse af begge bryster og under begge armhuler kunne ses normale forhold i brysterne, ingen ondartede forandringer, tydelige cooperske ligamenter. Der kunne ses normale lymfeknuder under armhulerne.

Det blev vurderet, at havde fibroadenomatose i brystet, samt nytilkommet indtrækning af venstre brystvorte.

Det blev noteret, at pakkeforløbet var slut. Det blev videre noteret, at der supplerende skulle foretages MR-skanning af bryster med henblik på det retropapillære område på venstre bryst, og at hun havde fået tid dertil.

Styrelsen kan oplyse, at der i en situation som denne alene tages vævsprøve (biopsier), hvis der ved mammografien, ultralydsundersøgelsen eller palpationen findes en knude.

Det er efter styrelsens gennemgang af billederne fra mammografien og billederne fra ultralydsskanningen, styrelsens vurdering, at billederne ikke viser tegn på kræft eller knude. 

Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at er ikke var indikation for at foretage biopsi, idet der heller ikke var følelig knude ved palpation.

Det er ligeledes på den baggrund styrelsens vurdering, at blev relevant og tilstrækkeligt undersøgt for brystkræft den 18. februar 2014.

Den 3. marts 2014 fik foretaget MR-skanning af brysterne, med og uden intravenøs kontrast. Der blev fundet adenose opladninger i brysterne. Der kunne ikke ses ondartet udseende opladninger. Der kunne heller ikke ses patologiske opladninger i brystvorterne eller ved brystvorterne, og der blev fundet normale lymfeknuder under armhulerne. Der blev stillet diagnosen adenose opladninger i brysterne.

Den 13. marts 2014 blev det konkluderet, at der ikke var ondartede forandringer.

Det er efter styrelsens gennemgang af billederne fra MR-skanningen, styrelsens vurdering, at billederne ikke viser tegn på kræft eller knude. 

Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at blev relevant og tilstrækkeligt undersøgt for brystkræft, og at hun blev relevant diagnosticeret.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 13. februar til den 13. marts 2014 på radiologisk afdeling, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved lov nr. 656 af 8. juni 2016:

§ 1. Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. §§ 11 og 12, behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 med undtagelse af klager, hvor der i den øvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke behandle en klage efter 1. pkt., hvis den faglige virksomhed eller det forhold, klagen vedrører, helt eller delvis er omfattet af en klage efter § 2.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed træffer i sager efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedsvæsenet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-9 og afsnit IV.