Lægehus får kritik for manglende gennemgang af resultatet af en EKG-undersøgelse, herunder for ikke at reagere på autobeskrivelsen efter EKG-undersøgelsen.

Lægehus får kritik for ikke at reagere relevant og tilstrækkeligt på resultatet af en EKG-undersøgelse, som flere steder viste tydelige tegn på blodprop i hjertet samt for ikke at reagere på en auto-beskrivelse efter undersøgelsen med en besked om, at resultatet tydede på en akut livstruende sygdom.

Sagsnummer:

20SFP50

Offentliggørelsesdato:

28. maj 2020

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • , for behandlingen den 18. januar 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra . 

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , i perioden fra den 17. til den 18. januar 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke på relevant og tilstrækkelig vis blev undersøgt og behandlet for sine symptomer, herunder at der ikke skete en lægefaglig vurdering af resultatet af EKG-undersøgelsen.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 17. januar 2019 blev 79-årige konsulteret hos , idet han tidligere havde oplevet smerter i benet, som nu var forsvundet, men var fortsat plaget af nattesved og havde tabt sig. blev rådgivet til at holde øje med nattesved og vægttab og blev rådgivet til genhenvendelse, hvis det fortsatte. Han blev ligeledes informeret om mistanke om cancer.

Den 18. januar 2019 blev igen tilset hos , idet han forsat oplevede svedeture og nu også ømhed i ribbene bagpå. Der blev bestilt en MAS (udredning på mistanke om alvorlig sygdom), en EKG-undersøgelse og en røntgenundersøgelse af lunger og hjerte, idet symptomerne var uspecifikke.

Det fremgår af udtalelsen fra , at efter konsultationen blev bedt om at køre til røntgenundersøgelse samme dag inden kl. 14.00. Det fremgår videre af udtalelsen, at ved en senere gennemgang af EKG-undersøgelsen sås forandringer, der rejste mistanke om blodprop i hjertet.

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for udredningen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der ikke var indikation for at mistænke en blodprop ved undersøgelsen den 17. januar 2019, idet ikke fremstod med typiske tegn på en blodprop i hjertet. oplyste, at smerterne i benet var forsvundet, nattesveden var holdt op, og at han var begyndt at tage på igen. Der var klager over lidt hurtig vejrtrækning, men ingen træthed og ellers ingen klager. Ved den objektive undersøgelse blev der fundet normale forhold ved lytning af hjerte og på lunger. På baggrund af s symptomer ved konsultationen den 17. januar 2019 var det relevant at mistænke en eventuel kræftdiagnose og tilstrækkeligt at vejlede om at være opmærksom på nattesved og vægttab samt at kontakte klinikken ved forværring.
   
 • at der den 18. januar 2019 var tilkommet smerter i ribbenene bagpå samt tilbagevendende nattesved. Der blev startet en generel udredning på mistanke om alvorlig sygdom (MAS) med blodprøvetagning, en EKG-undersøgelse samt en henvisning til en røntgenundersøgelse af thorax (hjerte og lunger), hvilket ud fra sygehistorien var relevante og tilstrækkelige undersøgelser, idet der fortsat ikke var symptomer fra hjertet og dermed ikke grundlag for at mistænke en blodprop.

Styrelsen kan oplyse, at de typiske symptomer på en blodprop i hjertet er en akut trykkende, smertende fornemmelse midt i brystet, typisk lige bag brystbenet. Smerterne kan brede sig til hals, kæbe og tænder eller stråle ud i armene, mest typisk i venstre arm. Derudover oplever nogle patienter alment ubehag, træthed, uro i brystet samt vejtrækningsbesvær, især ved anstrengelser. 

Styrelsen vurderer imidlertid, at der er grundlag for at kritisere for håndteringen af EKG-undersøgelsen den 18. januar 2019.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der ikke blev reageret relevant og tilstrækkeligt på resultatet af EKG-undersøgelsen, som flere steder viste tydelige tegn på blodprop i hjertet, og at der derudover var en auto-beskrivelse efter undersøgelsen med en klar besked om, at resultatet tydede på en akut livstruende sygdom.

  Styrelsen kan oplyse, at analyser og undersøgelser uden for normalområdet altid straks bør vurderes af en faglig kompetent person.

 • at det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt at lade forlade klinikken alene, henset til resultaterne af EKG-undersøgelsen. Der burde således have været sørget for relevant præhospitalsbehandling i form af en akut indlæggelse med ambulance med udrykning via 112.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 18. januar 2019 hos , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard. 

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed