Sygehus får kritik, da fortsatte symptomer bør føre til fornyet billeddiagnostik

Sygehus får kritik, da manglende sammenhæng mellem symptomer og røntgenfund efter faldtraume burde have ført til fornyet billeddiagnostik, selvom der ved første bil-leddiagnostik ikke blev påvist brud i lårben eller bækkenknogler.

Sagsnummer:

20SFP65

Offentliggørelsesdato:

18. august 2020

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • Sygehus, for behandlingen på Radiologisk Afdeling den 5. oktober 2018.

Der gives ikke kritik til:

 • Sygehus, for behandlingen på Ortopædkirurgisk Afdeling.

Det betyder, at behandlingen på Radiologisk Afdeling, Sygehus, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Ortopædkirurgisk Afdeling og Radiologisk Afdeling, Sygehus, i perioden fra den 5. oktober 2018 til den 22. maj 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at s højre hofte ikke blev undersøgt og behandlet på relevant og tilstrækkelig vis idet brud ikke blev opdaget på et tidligere tidspunkt. 

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 5. oktober 2018 blev 87-årige , der var kendt med Parkinson og en tidliere hjerneblødning, indlagt på Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus, idet hun ved et fald havde pådraget sig et slag mod højre hofte. Efterfølgende havde hun smerter i hoften samt svært ved at gå.

Samme dag fik foretaget CT-skanning og røntgen på Radiologisk Afdeling, Sygehus. De billeddiagnostiske undersøgelser blev beskrevet med tegn på slidgigt i hoften, men uden tegn på brud.

Herefter forblev indlagt på Ortopædkirurgisk Afdeling, hvor hun blev behandlet med mobilisering og smertestillende. Den 8. oktober 2018 blev hun udskrevet. I den forbindelse blev der udarbejdet en genoptræningsplan. Der blev ikke planlagt kontrol på afdelingen.

Den 6. marts og den 22. maj 2019 blev henvist til ultralydsundersøgelser på Radiologisk Afdeling af en praktiserende læge.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det den 5. oktober 2018 blev noteret, at var faldet i haven og havde slået hovedet, højre knæ, hofte og albue. Videre blev det noteret, at hun havde smerter i højre lyske og hofte og heraf manglende gang.
 • at der herefter blev foretaget en relevant objektiv undersøgelse af s højre hofte, hvor der blev fundet nedsat bevægelighed og ømhed ved trykpåvirkning. Højre ben kunne løftes fra lejet, og der blev ikke fundet forkortning eller fejlstilling af benet. Der var normale forhold for blodkar og nerver. Videre blev der foretaget en røntgenundersøgelse, der ikke kunne udelukke brud i høje hofte. Ved fortsat klinisk mistanke om brud blev der foretaget en CT-skanning, der blev beskrevet med svær slidgigt, men ikke brud i højre hofte.
 • at det på baggrund af smerterne var relevant at indlægge med henblik på mobilisering og smertelindrende behandling. Da hun havde slidgigt i højre hofte, var de vedvarende smerter under indlæggelsen forventelige, idet slidgigt ofte i sig selv forårsager langvarige og væsentlige smerter efter et traume.
 • at der i forbindelse med udskrivning af den 8. oktober 2018 blev udarbejdet en plan for genoptræning for at sikre generhvervelse af funktionsniveauet på bedste vis og tilrådet kontakt til praktiserende læge eller akutregi ved behov.

Den omstændighed, at efterfølgende fik konstateret et brud i højre hofte og lårben, er ikke ensbetydende med, at behandlingen var under normen for almindelig faglig anerkendt standard, idet der ved den pågældende behandling ikke var observationer eller sygdomstegn, der indikerede et brud.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 5. til den 8. oktober 2018 på Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Radiologisk Afdeling, Sygehus, for beskrivelsen af røntgenbilledet den 5. oktober 2018 og i perioden fra den 5. oktober 2018 til den 22. maj 2019.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der den 5. oktober 2018 blev foretaget en relevant og tilstrækkelig røntgenundersøgelse af s højre hofte, idet der var mistanke om brud. Røntgenbilledet blev vurderet og beskrevet på korrekt vis. Røntgenbilledet viste ikke sikre tegn på brud. 
 • at der ligeledes blev foretaget relevante og tilstrækkelige ultralydsundersøgelser den 6. marts og 22. maj 2019, idet det er i overensstemmelse med sædvanlig praksis at foretage nye billeddiagnostiske undersøgelser ved fortsatte symptomer, selvom indledende billeddiagnostiske undersøgelser ikke viser fraktur. Det er kendt, at et brud kan blive synligt efter tid, da bruddet kan have flyttet sig lidt. Ultralydsundersøgelserne blev vurderet og beskrevet på korrekt vis.

Styrelsen vurderer dog, at der er grundlag for at kritisere Radiologisk Afdeling, Sygehus, for beskrivelsen af CT-skanningen den 5. oktober 2018.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at CT-skanningen den 5. oktober 2018 ikke blev vurderet og beskrevet på korrekt vis. CT-skanningen viste tegn på indkilet brud med brud på de normale linjer, som ses i knogler. CT-skanningen burde derfor have givet mistanke om et uforskudt (udisloceret) brud, hvor knoglestykkerne ikke havde flyttet sig i forhold til den normale stilling.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 5. oktober 2018 på Radiologisk Afdeling, Sygehus, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed