Mavesår med negativ pronto-test skal give anledning til biopi med vævsundersøgelse

Ved påvist mavesår og negativ pronto-test skal der tages biopsier til vævsundersøgelse. Endvidere skal man undlade at fortsætte behandling med syredæmpende medicin, hvis dette allerede er forsøgt uden effekt.

Sagsnummer:

20SFP66

Offentliggørelsesdato:

18. august 2020

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig privatpraksis

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • for behandlingen den 29. januar 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , den 29. januar 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke fik foretaget en tilstrækkelig undersøgelse, herunder at der ikke blev foretaget en biopsi.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 29. januar 2019 fik 71-årige foretaget en gastroskopi hos , på grund af mistanke om en tumor. Gastroskopien viste ikke en tumor, men svær mavekatar samt betændelse i tolvfingertarmen. Det blev aftalt, at hun ved manglende effekt efter fem uger skulle komme tilbage til en ny gastroskopi samt en ny biopsi.

var blevet henvist til gastroskopien på grund af tre måneders sygehistorie med symptomer på en alvorlig sygdom med vægttab, opkastninger og afkræftelse samt manglende effekt af mavesårsmedicin (omeprazol).

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der ved kikkertundersøgelsen den 29. januar 2019 blev påvist sårdannelse i mavesækken (ulcerationer præpylorisk). Der blev foretaget en biopsi til undersøgelse for tilstedeværelse af ”mavesårs-bakterien” (Pronto-test), men der blev ikke foretaget en biopsi til vævsundersøgelse, hvilket er almindelig anerkendt faglig standard, når der forekommer sårdannelser i mavesækken. Det kan oplyses, at Pronto-testen viser resultatet allerede efter fem minutter, således at man ved negativt svar kunne have taget yderligere biopsier til vævsundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen. Der burde således have været foretaget en biopsi til vævsundersøgelse.
  • at Pronto-testens resultat var negativ, men at der alligevel blev givet mavesårsmedicin (pantoprazol). Det er under normen for almindelig anerkendt faglig standard, da havde fået det gennem længere tid uden effekt.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 29. januar 2019 hos , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed