Ret til gebyrfrit sundhedskort

En borger havde ret til gebyrfrit sundhedskort fra en kommune. Kommunen kunne ikke bevise, at et sundhedskort var sendt til borgeren, fordi kommunen ikke havde noteret, hvornår brevet med sundhedskortet var sendt.

Sagsnummer:

21SFP09

Offentliggørelsesdato:

19. marts 2021

Juridisk tema:

Sundhedskort, herunder betaling for sundhedskortet

Kategori:

Patientrettigheder

Vi ændrer afgørelsen fra Kommune:

 • om betaling for sundhedskort.

Det betyder, at du havde ret til at få et nyt sundhedskort uden at betale for det.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du skulle betale for et nyt sundhedskort.

SAGSFREMSTILLING

Den 27. april 2020 meldte du flytning til Kommune. Du modtog efterfølgende en kvittering for, at du havde meldt flytning. I kvitteringen blev du oplyst om, at du ville modtage dit sundhedskort indenfor to til tre uger.

Den 9. juli 2020 kontaktede du kommunen, da du ikke havde modtaget dit sundhedskort. Det fremgår af et notat fra samtalen, at kortet blev bestilt den 29. april 2020. Du oplyste, at du først reagerede den 9. juli 2020, fordi du troede, at kortet kunne være forsinket på grund af Covid-19. Du blev også oplyst om, at du skulle have kontaktet kommunen indenfor 60 dage, fra du havde modtaget kvitteringen for flytning.

Kommunen har oplyst, at sundhedskortet blev bestilt den 29. april 2020. Kommunen har også oplyst, at et sundhedskort der er bestilt den 29. april 2020 bliver fremstillet den efterfølgende fredag. Det vil sige den 1. maj 2020. Sundhedskortene, som blev fremstillet den 1. maj 2020, ville være klar til at blive sendt ud mandag den 4. maj 2020. Kommunen har ikke modtaget nogen besked om, at der var fejl i de sundhedskort, der blev fremstillet den 1. maj 2020. Kommunen har ikke en kvittering for, hvornår sundhedskortet blev sendt til dig.

BEGRUNDELSE

En borger skal normalt betale for et nyt sundhedskort. En borger kan dog i nogle tilfælde få et gratis sundhedskort, fx hvis borgeren skal flytte eller skrifter læge på grund af ændringer i lægepraksis.

En kommunen har ansvaret for, at breve, som kommunen sender, kommer frem til borgerne. Det betyder, at kommunen skal kunne dokumentere, at brevet er sendt.

Vi vurderer, at du skiftede læge i forbindelse med din flytning. Du havde derfor ret til et gratis sundhedskort.

Vi vurderer også, at kommunen ikke har dokumenteret, at brevet med dit sundhedskort er sendt til dig.

Vi har lagt vægt på:

 • at et nyt sundhedskort er gratis, når det udstedes i forbindelse med flytning.
 • at det er kommunens ansvar, at brevet med dit nye sundhedskort kommer frem til dig.
 • at kommunen ikke kan fralægge sig ansvaret ved at skrive i kvitteringsbrevet til flytteanmeldelsen, at borgeren selv skal henvende sig til kommunen, hvis sundhedskortet ikke modtages.
 • at kommunen har oplyst, at sundhedskortet blev bestilt den 29. april 2020.
 • at kommunen ikke har noteret, hvornår brevet med dit sundhedskort blev sendt.
 • at kommunen dermed ikke kan bevise, at brevet med dit sundhedskort er sendt.
 • at kommunen efter reglerne ikke kan opsætte faste tidsfrister for, hvornår en borger skal reagere, hvis borgeren ikke modtager sundhedskortet.

Vi ændrer derfor kommunens afgørelse af 9. juli 2020 om betaling for et nyt sundhedskort.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven), som ændret ved lov nr. 1053 af 30. juni 2020:

 • § 5, nr. 1, om klager over kommunens afgørelser om udstedelse af sundhedskort

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 12 om udstedelse af sundhedskort

Bekendtgørelse nr. 566 af 29. april 2015 om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. 

 • § 11, stk. 1, om opkrævning af gebyr for sundhedskort
 • § 11, stk. 1, nr. 1-9, om gratis sundhedskort
 • § 11, stk. 1, nr. 6, om gratis sundhedskort ved flytning

Sundheds- og Ældreministeriets cirkulære nr. 9933 af 29. oktober 2019 om regulering for 2020 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven