Kritik for manglende akut behandling

Tandklinik får kritik, idet klinikken burde have ydet akut undersøgelse og behandling ved den akut opståede tandpine, som skyldtes en betændelsestilstand.

Sagsnummer:

21SFP76

Offentliggørelsesdato:

28. maj 2021

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • for manglende tilbud om akut behandling den 22. maj 2020.

Det betyder, at der blev handlet i strid med sundhedslovens § 64 c om akut behandling.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog akut behandling hos den 22. og 25. maj 2020.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 22. maj 2020 kontaktede 52-årige telefonisk, da hun havde tandpine. Der var ikke ledige tider den pågældende dag, og fik en tid til konsultation fem dage efter.

Senere samme dag mødte fysisk op i klinikken. Hun ønskede en konsultation, da hun oplevede smerter i første og anden store kindtand i højre side af underkæben (6+ og 7+) ved tygning. 

Der blev optaget røntgenbilleder, der viste tegn på en akut betændelsestilstand (pulpitis) i tanden 6+, og der blev på baggrund heraf fundet indikation for rodbehandling af tanden. Rodbehandlingen kunne dog ikke udføres den pågældende dag, da der ikke var flere ledige tider.

Det er til sagen oplyst, at den 25. maj 2020 mødte fysisk op hos , da de åbnede kl. 8, hvor hun blev oplyst om, at de først kunne se hende kl. 12. valgte herefter at skifte til en anden tandlæge.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt der skulle være tilbudt akut behandling i overensstemmelse med sundhedslovens § 64 c. Det følger af klage- og erstatningsloven § 1 stk. 4.

Efter sundhedslovens § 64 c skal der af privatpraktiserende tandlæger, i tilfælde af akut opstået behov for tandpleje hos de patienter der er tilknyttet praksis, tilbydes undersøgelse og eventuel behandling inden for en rimelig frist henset til behandlingsbehovet. Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om der er handlet i overensstemmelse med bestemmelsen.

Styrelsen vurderer, at der er handlet i strid med sundhedslovens § 64 c.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ved henvendelsen den 22. maj 2020 beskrev tandpine og hævelse, hvilket kunne være symptomer på betændelse. Det var derfor i strid med § 64c først at tilbyde behandling 5 dage senere, da havde et akut behandlingsbehov, som havde pligt til at afhjælpe inden for en rimelig frist.
  • at da ved personlig henvendelse senere samme dag blev undersøgt og diagnosticerede eventuel pulpitis, burde have været tilbudt behandling samme dag. Pulpitis er en smertefuld tilstand, som dækker over akut betændelse i tandnerven. Umuliggjorde praktiske forhold, at selv kunne tilbyde behandling inden for rimelig tid, burde have henvist til et andet behandlingssted, som kunne tilbyde den nødvendige og relevante tandlægefaglige behandling.
  • at hvis henvendte sig den 25. maj 2020 kl. 8 og fik tilbudt en tid kl. 12 samme dag, var dette inden for rimelig tid, men henvendelsen burde have været journaliseret. 

Styrelsen finder på den baggrund, at der er handlet i strid med sundhedslovens § 64 c den 22. maj 2020.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 4 om klager over manglende akut behandling

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

  • 64 c om akut undersøgelse og behandling