Berettiget ikke at indsende væv til vævsanalyse

En klinik får ikke kritik for at undlade at sende kirurgisk væv til vævsanalyse. Da der kan ske gendannelse af et aterom, er det fagligt forsvarligt, at der først foretages en vævsanalyse ved mere end to gendannelser.

Sagsnummer:

21SFP87

Offentliggørelsesdato:

18. juni 2021

Speciale:

Kræftsygdomme (onkologi), Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig privatpraksis

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • (tidligere ) for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på (tidligere ), den 2. marts 2017 og den 14. marts 2017.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at vævet fra det fjernede aterom ikke blev sendt til yderligere undersøgelse.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 2. marts 2017 var 35-årige til en konsultation på (tidligere ), idet hun var blevet henvist hertil på grund af en tilbagevendende aterom (forstørret talgkirtel). Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af et 1 cm stort aterom i højre tinding, og blev orienteret om, at ateromet kunne fjernes i lokalbedøvelse.

Den 14. marts 2017 kom til konsultation og fik fjernet ateromet i lokalbedøvelse. Det blev afslutningsvis angivet, at suturerne skulle fjernes efter syv dage.

Det fremgår af klagen, at idet knuden vendte tilbage, gik til en anden læge, som sendte vævet til undersøgelse, samt at svaret herpå var, at det var en sjælden form for hudcancer, der kun kunne fjernes kirurgisk.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere (tidligere ) for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at et aterom er en talgknude, som udgår fra talgkirtlen fra et hår. Denne udførselsgang kan stoppe til, hvormed talg ophobes i en knudeformet ansamling. Behandlingen af et aterom er kirurgisk, det vil sige, at ateromet skæres væk. Hvis ikke hele talgsækken kommer med ud under operationen, kan der ske tilbagefald af den godartede sygdom.
  • at der ved konsultationen den 2. marts 2017 blev noteret væsentlige informationer om s tidligere sygdomme, medicin og allergier. Yderligere blev der foretaget en tilstrækkelig undersøgelse, idet den objektive undersøgelse viste en knude på 1 cm i tindingen. På baggrund af den objektive undersøgelse og henvisningsårsagen var det fagligt relevant at planlægge en kirurgisk fjernelse den 14. marts 2017.
  • at operationen den 14. marts 2017 blev udført på sundhedsfaglig forsvarlig vis, idet fik anlagt en lokalbedøvelse og derefter fik fjernet ateromet kirurgisk
  • at det på baggrund af henvisningsårsagen og vurderingen af, at fundet var et aterom og dermed en godartet sygdom, ikke var indikation for at iværksætte en analyse af vævet den 14. marts 2017, idet det var s første gendannelse. Da der kan ske gendannelser af et aterom, er det fagligt forsvarligt, at der ikke foretages en vævsanalyse ved et enkelt tilfælde af gendannelse. Såfremt der er mere end to gendannelser, bør en vævsprøve sendes til analyse.

Styrelsen kan oplyse, at når en patient henvender sig med gendannelse af en hudsygdom, for eksempel et aterom, bør en diagnose sikres. Dette kan ske ved en grundig forundersøgelse, hvor hudlæsionen beskrives og fotodokumenteres. Dernæst, hvis der efter den kirurgisk fjernelse ikke sendes væv til analyse, bør fundet beskrives, hvilket således danner baggrund for en diagnose. Styrelsen kan dog yderligere oplyse, at det ikke er sædvanlig praksis at sende vævet til en patologisk undersøgelse, hvis det klinisk fremstår godartet.

  • at det på baggrund heraf er styrelsens samlede vurdering, at behandlingen, som modtog den 2. marts og den 14. marts 2017, var i overensstemmelse med praksis.

Den omstændighed, at efterfølgende fik gendannelse og efterfølgende fik konstateret en sjælden form for hudcancer, er ikke ensbetydende med, at behandlingen og vurderingen af, at det var et aterom, var under normen for almindelig faglig standard.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 2. marts 2017 og den 14. marts 2017 på (tidligere ), var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed