Ret til tilskud til månedlige tandrensninger

Parodontose viste sig atypisk hos en patient med den medfødte sjældne sygdom systemisk sklerodermi. Parodontosen medførte, at patienten havde behov for månedlige tandrensninger, som derfor var en følgevirkning af den medfødte sjældne sygdom.

Sagsnummer:

21SFP96

Offentliggørelsesdato:

9. juli 2021

Juridisk tema:

Tilskud til tandpleje

Kategori:

Patientrettigheder

Vi ændrer afgørelsen fra Region :

 • om tilskud til tandpleje.

Det betyder, at du havde ret til tilskud til tandpleje.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du ikke fik tilskud til tandpleje.

SAGSFREMSTILLING

Du lider af den medfødte, sjældne sygdom systemisk sklerodermi. Efter ansøgning fik du en 5-årig tilskudsbevilling til tandpleje gældende fra den 14. marts 2018.

Den 7. august 2020 modtog regionen din ansøgning om tilskud til tandpleje. Der var vedlagt et prisoverslag fra din tandlæge af 6. august 2020. Du søgte om tilskud til behandling i form af månedlige tandrensninger til en samlet pris på 5.992,84 kr. for et år.

Vi har ikke oplysninger om, at du var til undersøgelse (visitation) i regionens tandpleje efter ansøgningen.

Den 29. september 2020 fik du afslag fra regionen på tilskud til tandpleje. Du fik afslag, fordi regionen vurderede, at der ikke er direkte sammenhæng mellem parodontose og din sygdom systemisk sklerodermi. Regionen lagde også vægt på, at din gabeevne er normal og din mundhygiejne god. Derfor vurderede regionen, at dine hidtidige tandrensninger hver tredje måned er passende. 

Du har oplyst, at du har meget sarte slimhinder på grund af din sklerodermi. Derfor får du ondt i tænder og tandkød af meget små tandsten. Du har også oplyst, at du bider meget hårdt sammen om natten, og at de smerter der følger af, at tandsten trykker på dit tandkød, får dig til at bide endnu hårdere sammen.

Du har oplyst, at du gør alt for at passe på dine tænder. Nogle af dine få tilbageværende tænder er hårdt belastet af, at du bider så hårdt sammen, og du har oplevet, at du hurtigt kan miste en belastet tand, hvis den bliver angrebet af parodontose. 

Regionen har oplyst, at behovet for månedlige tandrensninger ikke kan relateres direkte til din systemiske sklerodermi.

BEGRUNDELSE

Reglerne om tilskud til tandpleje

Regionen kan give et særligt tilskud til tandpleje til patienter, der lider af en medfødt sjælden sygdom. Det er et krav, at patienten har fået betydelige tandproblemer som følge af sygdommen.

Regionen kan give tilskud til tandproteser, forebyggelse og behandling, som patienten har behov for på tidspunktet for ansøgningen.

Parodontose er en betændelsestilstand, der nedbryder kæbeknoglen og de fibre, som holder tænderne fast i kæbeknoglen.

Parodontose forekommer hyppigere hos patienter med systemisk sklerodermi. For disse patienter fremtræder parodontose atypisk, fordi tandkødslommerne hos patienter med systemisk sklerodermi kan være ”normale” og tandkødet ikke-blødende på grund af den nedsatte blodforsyning og det stive bindevæv, mens der er øget fæstetab (knogletab). Bindevævsfibrene mellem tandoverflade og knogle kan være påvirket, og komme til udtryk som udvidede parodontalspalter.

Tidsbegrænsning af bevilling

Regionen kan ikke gøre en tilskudsbevilling til patienter med en medfødt, sjælden sygdom tidsbegrænset.

Regionen kan derimod indkalde patienter med en tilskudsbevilling til statusundersøgelser i tandplejen, ligesom regionen har ret til at bede om at få tilsendt en opdateret tandlægejournal, når regionen anser det for relevant at revurdere patientens tandstatus.

Vores resultat

Vi vurderer, at du har behov for den ansøgte behandling.

Vi har lagt vægt på:

 • at det fremgår af journalmaterialet, at der på grund af gradvis forværring af din parodontose er et tiltagende behov for at få foretaget tandrensning med fjernelse af tandsten for at forebygge yderligere fæstetab.

Vi vurderer også, at behovet for den ansøgte behandling er en følge af din medfødte sjældne sygdom.

Vi har lagt vægt på:

 • at parodontose forekommer hyppigere hos patienter med systemisk sklerodermi end hos andre patienter, der ikke har sygdommen.
 • at du har en god mundhygiejne.
 • at du ikke har tandkødsblødning.
 • at du har ikke-fordybede tandkødslommer, men betydeligt fæstetab (skrumpning af kæbeknoglen).
 • at vi ikke kan fastslå, at parodontosen i sig selv er forårsaget af din systemiske sklerodermi.
 • at behovet for månedlige tandrensninger imidlertid skyldes den atypiske måde, som parodontose viser sig ved hos patienter, der lider af systemisk sklerodermi med nedsat blodforsyning og stivhed af bindevævet.
 • at det derfor er mest sandsynligt, at behovet for de månedlige tandrensninger dermed er en følgevirkning af din medfødte sjældne sygdom.

Vi ændrer derfor regionens afgørelse af 29. september 2020 om tilskud til tandpleje.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, nr. 11, om tilskud til tandpleje efter § 166 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 166, stk. 3, om tilskud til tandpleje til patienter med en medfødt sjælden sygdom

Bekendtgørelse nr. 1077 af 30. juni 2020 om tandpleje:

 • § 29, stk. 1, om den omfattede patientgruppe og kravet om betydelige tandproblemer
 • § 29, stk. 2, om patientens dokumentation af behandlingsbehovet samt regionens udstedelse af tilskudsbevilling
 • § 29, stk. 3, om de behandlinger, der kan søges om tilskud til